Voor wie

Samen met Cultuur+Ondernemen

Triodos Bank verstrekt cultuurleningen  in samenwerking met Cultuur+Ondernemen.

Stichting Cultuur+Ondernemen:

 • Ondersteunt en begeleidt kunstenaars, creatieven en culturele organisaties bij het zakelijk optimaal benutten van hun creatieve kapitaal;

 • Begeleidt culturele instellingen bij het professionaliseren van hun bedrijfsvoering;

 • Verzamelt en deelt kennis van de culturele sector en brengt kunstenaars, creatieven, culturele instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar.

 • Bijvoorbeeld financiering van

  • Aankoop, bouw of renovatie van atelier
  • Aankoop materialen
  • Aankoop muziekinstrument

  De Cultuurlening  wordt niet verstrekt voor:

  • Levensonderhoud
  • Reiskosten
  • Huur

  Lagere of hogere lening

  Zoekt u een lagere of hogere cultuurlening?

  Lager dan € 10.000? Ga naar:

  Hoger dan € 50.000?

  Amsterdamse Cultuurlening
  De Amsterdamse Cultuurlening is er voor Amsterdamse kunstenaars en culturele organisaties met ambitie.