Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Borgstellingsfonds creatieve broedplaatsen

voor culturele ondernemers in Utrecht

Tryptich VechtclubXL

Het is voor culturele broedplaatsen vaak lastig een lening te krijgen doordat de panden niet altijd eigendom van de ondernemers zijn. Met het borgstellingsfonds voor creatieve broedplaatsen wordt het voor culturele ondernemers in Utrecht eenvoudiger om een broedplaats te starten.

Het borgstellingsfonds is een samenwerking tussen Triodos Bank, Triodos Cultuurfonds en de gemeente Utrecht om bij te dragen aan de realisatie en verbetering van creatieve broedplaatsen. Dit draagt bij aan de werkgelegenheid en productieruimte voor creatieve ondernemingen in de stad en stimuleert en bevordert het cultureel ondernemerschap.

Zo werkt het borgstellingsfonds

Het borgstellingsfonds is bedoeld voor creatieve broedplaatsorganisaties in een (tijdelijk) pand in Utrecht waarvoor een investering nodig is. Het kan gaan om het opzetten van een broedplaats in een pand of om de bedrijfsinventaris. De investering is terug te verdienen uit de exploitatie van de broedplaats. Hierdoor kan de broedplaats in aanmerking komen voor een lening bij de bank.

De broedplaats vraagt een lening aan bij team Kunst & Cultuur . Triodos Bank overlegt vervolgens met de gemeente Utrecht over het verstrekken van een borgstelling vanuit  het borgstellingsfonds voor creatieve broedplaatsen. Per broedplaats kan de gemeente maximaal 140.000 euro garant staan. Het Utrechtse borgstellingfonds waar de gemeente 700.000 euro in stopt, zorgt voor een vervangend onderpand voor de bank.

Het geld is een garantstelling voor Triodos Bank of Triodos Cultuurfonds in het geval een ondernemer de lening niet zou kunnen terugbetalen. Triodos Bank doet de financiële beoordeling van de aanvraag en gaat ook de eventuele lening overeenkomst aan met de broedplaatsorganisatie.

Waarom financiert Triodos Bank culturele broedplaatsen?

Broedplaatsen of verzamelpanden zijn een van de speerpunten voor Triodos Bank. Startende en gevestigde culturele en creatieve ondernemers kunnen er een betaalbare werkplek huren om hun activiteiten te ontplooien. Bovendien hebben broedplaatsen zich meer dan bewezen als plekken die de kwaliteit van leven van een wijk verbeteren en verbindingen weten te leggen tussen kunst en de lokale gemeenschap. Dit is tegelijkertijd een oplossing voor de leegstand van bijvoorbeeld oude kantoorpanden of industrieel erfgoed. Door dit soort ondernemers toegang te verschaffen tot leegstaande of verloederde panden, krijgen deze een betekenisvolle herbestemming en dragen ze bij aan een beter leefklimaat in de omgeving.

Triodos Bank en Triodos Cultuurfonds financieren samen zo'n 30 culturele broedplaatsen in Nederland. Arna Notten is als relatiemanager betrokken bij deze ondernemingen. Notten: "Ze vormen een speerpunt in ons kunst- en cultuurbeleid. Creatieve ondernemers huren er een betaalbare werkplek en bovendien hebben broedplaatsen bewezen de kwaliteit van een wijk te verbeteren. Daarnaast is het vaak een oplossing voor leegstaande panden."

In Amsterdam bestaat er sinds 2010 al een soortgelijke regeling met de gemeente. In Utrecht worden inmiddels broedplaatsen als Vechtclub XL, Metaal Kathedraal en Kytopia gefinancierd.

Welkom bij Triodos Bank

4zr-team-K&C-strips
Zoekt u als ondernemer of instelling in kunst en cultuur financiering? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Kunst en cultuur

Financiering voor ondernemers en organisaties in de culturele sector, zoals musea, podia en broedplaatsen.

Samenwerking met borgstellingsfondsen

Samenwerking met borgstellingsfondsen zoals Borgstellingsfonds Broedplaatsen Amsterdam, NSGK en Stichting Waarborgfonds Sport.