Wat zijn uw wensen als ondernemer voor een zakelijk krediet? En welke eisen en voorwaarden stellen wij aan dat krediet? Om dit op elkaar af te stemmen, gaan we zorgvuldig te werk. Een relatiemanager gaat in gesprek met u om een kredietofferte op maat voor u te maken.

De kredietaanvraag bestaat uit 5 stappen die hieronder worden toegelicht. Alleen volledig ingevulde en aangeleverde aanvragen kunnen in behandeling worden genomen. Pas als een stap succesvol is afgerond, zetten we de volgende stap. Hoe snel we alle stappen doorlopen, hangt af van de omvang en de complexiteit van de aanvraag.

Meer informatie over kosten en voorwaarden van financieringen door Triodos Bank.

Wilt u meer weten over financieringsvormen en hoe anderen in uw sector worden gefinancierd? Ga naar de Nationele Financieringswijzer .

Wilt u meer weten over wat van ons kan verwachten wanneer uw bedrijf in zwaar weer terecht is gekomen? Kijk dan op de pagina over bijzonder beheer .

Stuur ons uw aanvraagformulier en de benodigde stukken

Vul het aanvraagformulier in en voeg daarbij:

 • Uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;
 • Kopie legitimatiebewijs ondernemer(s) en eventuele vertegenwoordigers;
 • CV van de ondernemer(s);
 • Statuten of vennootschapscontract;
 • Aangifte IB/VB ondernemers;

Stuur ons ook uw ondernemingsplan. Geef hierin:

 • Definitieve jaarcijfers van de afgelopen drie jaar, opgesteld door een externe boekhouder of een accountant (indien beschikbaar);
 • De toelichting op uw bedrijfsactiviteiten en in het bijzonder de duurzaamheidsaspecten;
 • Investeringsbegroting met uitgebreide toelichting;
 • Financieringsbegroting;
 • Exploitatiebegroting voor de komende twee jaar met toelichting;
 • Liquiditeitsbegroting voor de komende twee jaar met toelichting;
 • Persoonlijke begroting ondernemer(s) (alleen bij eenmanszaak,
  vof, cv en maatschap).

Meer informatie over hoe u een ondernemingsplan maakt vindt u op de website van de Kamer van Koophandel .

Hoe vollediger uw aanvraag, hoe sneller we deze kunnen behandelen. Houdt u er ook rekening mee dat we contact met u kunnen opnemen omdat we nog vragen hebben.