Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Nationaal monumentencongres 2016

Bestaande waarden en nieuwe waardering

Op donderdag 10 november 2016 a.s. vindt in de Rotterdamse Schouwburg het Nationaal Monumentencongres 2016 plaats. Met het thema ‘Bestaande waarden en nieuwe waardering’ kijkt het congres vooruit naar de toekomst en rol van monumentale panden in de huidige maatschappij.

Want waar vroeger de beschermde status van monumenten vooral bepaald werd op wetenschappelijke gronden is er de afgelopen jaren een verschuiving gaande naar de gebruikswaarde, levensbeschouwelijke waarde, status en identiteit. Wat zijn hiervan de consequenties voor het vakgebieden.

Bezoek Triodos Bank op het Monumentencongres

Triodos Bank neemt deel aan het Nationaal Monumentencongres en verzorgt een van de fringesessies tijdens het congres.

Fringesessie - Duurzaam en succesvol herstemmen, een collectieve aanpak

De afgelopen jaren zijn er landelijk veel monumenten en terreinen herontwikkeld. Een bekend voorbeeld hiervan is De Hallen in Amsterdam. Tijdens deze fringesessie delen we de kennis en ervaring die is opgedaan bij de realisatie van dergelijke projecten. Als voeding voor de aanpak van toekomstige of lopende herontwikkelingsprojecten. Een goede samenwerking en afstemming tussen alle stakeholders (gemeente, provincie, bedrijfsleven en omwonenden) leidt tot het beste resultaat.

Hoe werkt deze aanpak?

We illustreren u dit aan de hand de realisatie van de herbestemming van de Merwe-vierhavens  in het Rotterdamse havengebied. In dit gebied staat een tiental monumentale panden die een nieuwe bestemming hebben. Caroline Rovers, planoloog bij de gemeente Rotterdam, en Steven Rietberg, relatiemanager zakelijke kredietverlening bij Triodos vertellen u hoe een gebied met veel potentie sociaal wordt herontwikkeld door een succesvolle samenwerking tussen alle stakeholders.

Steven Rietberg

Relatiemanager Duurzaam Vastgoed Triodos Bank

Steven Rietberg is relatiemanager zakelijke kredietverlening bij Triodos Bank. Hij is verantwoordelijk voor de financiering van duurzaam vastgoed voor professionele vastgoedbeleggers, variërend van herbestemmingstrajecten tot koplopers op het gebied van duurzame nieuwbouw.

Relatie manager duurzaam vastgoed Steven Rietberg

Caroline Rovers - monumentencongres

Caroline Rovers

Planoloog gemeente Rotterdam

Caroline Rovers is planoloog bij de gemeente Rotterdam en heeft gewerkt aan grote projecten zoals de structuurvisie van de stadshavens van Rotterdam en werkt als adviseur voor de inpassing A13/A16. Caroline Rovers is als planoloog betrokken bij de herbestemming van het Merwe-vierhavens gebied.

Financier van duurzaam vastgoed

Triodos Bank financiert verschillende ondernemingen en projecten op het gebied van duurzaam vastgoed. Wilt u weten welke dit zijn? Bekijk dan het overzicht op Mijn Geld Gaat Goed .

We hopen u te mogen ontmoeten in de Stadschouwburg van Rotterdam. Ga voor meer informatie naar de website van het Nationaal Monumentencongres of meld u direct aan .

Welkom bij Triodos Bank

Portretten zakelijk relaties duurzaam vastgoed
Bent u een professionele belegger in duurzaam vastgoed en zoekt u financiering voor een duurzaam of te verduurzamen object?

Duurzaam vastgoed voor professionele beleggers

Financiering van duurzame herontwikkeling van bestaande bouw en ontwikkeling van energieneutrale nieuwbouw.