Oplossing

Na zorgvuldige analyse van uw situatie kijken we of er een passende oplossing is. Het ‘plan van aanpak’ voor een oplossing kan zowel van u als uw relatiemanager Bijzonder Beheer veel aandacht en tijd vragen. Het is belangrijk dat een oplossing realistisch en toekomstbestendig is, waar zowel u als uw relatiemanager achter staan.

Uw doelen behalen met een realistische oplossing

U bent gedreven in het blijven behalen van uw doelen, maar deze moeten ook haalbaar zijn. Een goede zakelijke benadering is voorwaarde als u uw onderneming er bovenop wilt helpen. Uw relatiemanager Bijzonder Beheer geeft u advies hierover en laat u óók weten als uw doelen moeten worden bijgesteld of niet meer haalbaar zijn. Soms lopen daarbij de zakelijke belangen uiteen. Een plan kan een oplossing en aanpak beschrijven die u niet wilt volgen. Maar die volgens ons als bank wel noodzakelijk is. In zo'n situatie motiveren wij altijd goed waarom we als bank bepaalde keuzes maken.

Als er geen oplossing is

Kan uw onderneming niet meer 'gered worden'? Dan is een beëindiging soms helaas noodzakelijk. Wij doen er uiteraard veel aan om dit te voorkomen. Maar als dit echt niet haalbaar is, dan kijken we hoe we de (financiële) schade zoveel mogelijk kunnen beperken. Zo'n situatie heeft veel impact op uw werk- en privésituatie. De relatiemanager Bijzonder Beheer begeleidt u daarom ook stap voor stap. En denkt mee bij het nemen van moeilijke beslissingen of verwijst u naar een externe adviseur. Ook hier leggen we als bank goed uit waarom bepaalde keuzes nodig zijn.