Kosten Bijzonder Beheer

Worden specifieke deskundigen ingeschakeld voor advies over uw situatie en/of het opstellen van financiële rapportages? Dan kunnen er bijkomende kosten gelden voor uw onderneming. Denkt u hierbij aan extra taxatie- en accountantskosten. 

Meer informatie?

Neemt u contact op met uw relatiemanager als u meer wilt weten over Bijzonder Beheer.