Begeleiding

Uw relatiemanager bekijkt regelmatig hoe uw onderneming zich ontwikkelt. En beoordeelt dan onder andere uw jaarcijfers en uw actuele situatie.

  • Welke ontwikkelingen spelen een rol bij uw onderneming?
  • Hoe ziet uw toekomst eruit?
  • Zijn er signalen die duiden op een bedreiging van uw onderneming?

Als die signalen er zijn, dan kan uw relatiemanager een relatiemanager van de afdeling Bijzonder Beheer aanhaken.

Inzet Bijzonder Beheer op twee manieren

Uw contact met Bijzonder Beheer kan op twee manieren verlopen:

  1. Uw huidige relatiemanager blijft uw aanspreekpunt. Hij of zij haakt de relatiemanager Bijzonder Beheer aan in een (tijdelijke) ondersteunende rol. Verbetert uw situatie? Dan zit de taak van de relatiemanager Bijzonder Beheer er weer op. En houdt u alleen nog contact met uw huidige relatiemanager. Verslechtert uw situatie? Dan neemt de relatiemanager Bijzonder Beheer de taak van uw huidige relatiemanager volledig over (= manier twee).
  2. De relatiemanager Bijzonder Beheer wordt uw aanspreekpunt in plaats van uw huidige relatiemanager. Dit gebeurt als uw onderneming structureel in een moeilijke situatie zit. Of als die plotseling in een moeilijke situatie terechtkomt. Uw huidige relatiemanager draagt zijn taak dan gelijk over aan een relatiemanager Bijzonder Beheer.

De begeleiding door een relatiemanager Bijzonder Beheer kan enkele maanden tot soms jaren duren. Dit is afhankelijk van uw situatie.