Analyse

Samen brengen we uw situatie in kaart. Waardoor is uw onderneming in de financiële problemen geraakt? Wat zijn de oorzaken en knelpunten? Hoe is het gesteld met uw bedrijfsvoering? Tijdens onze analyse schakelen we mogelijk ook uw accountant of andere externe deskundigen in. Deze zijn soms nodig om tot een snelle analyse te komen. We leven ons daarbij in uw situatie in en kijken naar uw cijfers en resultaten.

Belang van intensief contact

Een financiële tegenslag brengt risico's en bedreigingen met zich mee. Een goede samenwerking met u en intensief contact vinden wij heel belangrijk. Hierdoor krijgen we risico's en bedreigingen in de gaten. De mogelijke oplossing die we samen met u bedenken, moet realistisch zijn.