Afronding

Is de gekozen oplossing gerealiseerd? Of is uw onderneming beëindigd? Dan wordt de begeleiding door de relatiemanager Bijzonder Beheer afgerond. Na realisatie van een gekozen oplossing is de onderneming in de meest ideale situatie weer financieel gezond, met voldoende toekomstperspectief. U kunt uw relatie met Triodos Bank dan net als daarvoor weer voortzetten met uw vorige relatiemanager.