Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Klachtenregeling

Triodos Bank hecht veel belang aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Wij proberen u dan ook zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Het verlenen van bankdiensten is immers mensenwerk.

Om een zorgvuldige behandeling van klachten te kunnen waarborgen heeft Triodos Bank een klachtenregeling opgesteld. De regeling is van toepassing op alle soorten klachten van klanten van Triodos Bank en van een door Triodos Bank beheerde beleggingsinstelling.

De klachtenregeling kunt u downloaden of aanvragen via telefoon of e-mail.  Ook kunt u voor meer informatie over de klachtenregeling contact opnemen met de afdeling Kwaliteitszorg (zie rechterzijde).