Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Update over de status van de voorgenomen afschaffing van de heffingskorting van 1,3% voor groen en cultureel beleggen:

Handel in aandelen Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds naar verwachting vanaf 22 november weer mogelijk

10-11-2010 | Het voornemen van het nieuwe kabinet om de heffingskortingen van 1,3% voor groen beleggen, sociaal-ethisch beleggen, cultureel beleggen en beleggingen in durfkapitaal te laten vervallen heeft Triodos Investment Management gedwongen om op 1 oktober jl. de handel in Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds tot nader bericht op te schorten. Voor het afgeven van een koers is duidelijkheid over de fiscale behandeling van deze fondsen een randvoorwaarde. Het is op dit moment nog altijd niet duidelijk of het kabinetsvoornemen ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.  

Het belastingplan wordt volgens de jongste planning op 16 en 17 november a.s. in de Tweede Kamer behandeld. Triodos Investment Management verwacht de handel in aandelen Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds kort na behandeling van dit plan in de Tweede Kamer te kunnen hervatten. Dit zal uiterlijk op 22 november zijn of zoveel eerder als afdoende duidelijkheid wordt gegeven door de overheid.

Sinds de bekendmaking van het kabinetsvoornemen is het niet mogelijk een juiste koers van deze fondsen af te geven. De koers van beide fondsen wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde. De waarde van de leningen waarin het fonds belegt zijn bepalend voor de koers. Het al dan niet schrappen van een gedeelte van het fiscale voordeel heeft direct effect op de waardebepaling van deze leningen. Zodra met zekerheid is komen vast te staan of de heffingskorting van 1,3% vervalt, kan de waarde van de leningen en daarmee de koers bepaald worden.

Alom wordt de maatschappelijke meerwaarde van de fiscale stimulering voor groen, sociaal-ethisch en cultureel beleggen erkend. Het is een van de meest succesvolle vormen van publiek-private samenwerking om innovatieve ondernemers te stimuleren, particuliere beleggers erbij te betrekken en op die manier gewenst beleid te stimuleren. De regeling levert de overheid per saldo veel meer op dan het haar kost. Het voornemen om de heffingskorting van 1,3% af te schaffen, schaadt het vertrouwen dat ondernemers en particuliere investeerders in de overheid moeten kunnen hebben, in een tijd waarin partijen elkaar hard nodig hebben om de Nederlandse economie te versterken.

Er wordt door Triodos Investment Management en de andere fondsen samen met de Nederlandse Vereniging van Banken en met ondersteuning van tal van maatschappelijke organisaties zoals LTO Nederland, Bouwend Nederland, de koepel van woning coöperaties Aedes en Energie-Nederland bij de regering gepleit voor alternatieve voorstellen.