Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Contact en service particuliere klanten

Hoe kunnen wij u helpen?

Veelgestelde vragen

Hoe kom ik aan een verklaring van erfrecht, en wat kan ik opsturen als deze er niet is?

Om de bankzaken goed af te handelen, hebben we een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig. Hierin legt een notaris vast wie de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap mag regelen.

In sommige gevallen is een verklaring van erfrecht verplicht. Dit is afhankelijk van de hoogte van het saldo op het moment van overlijden, als u en/of de rekeninghouder woonachtig in het buitenland zijn of als de nalatenschap (wellicht) niet wordt aanvaard.

Kosten
De verklaring van erfrecht en de verklaring van executele worden opgesteld door de notaris. De tarieven kunnen verschillen per notaris, en zijn ook afhankelijk van hoe ingewikkeld de erfenis is en hoeveel erfgenamen er zijn. Het is daarom verstandig om u goed te laten informeren en meerdere offertes aan te vragen.

Testament
Indien er geen verklaring van erfrecht of verklaring van executele is opgesteld en wanneer dit ook niet verplicht is, vragen wij u een kopie van het testament van de overledene op te sturen. Bij een testament kan namelijk worden afgeweken van de wettelijke verdeling. Naast het testament hebben we ook een uittreksel uit het Centraal Testamenten Register nodig.

Vrijwaringsverklaring
Wij hebben een vrijwaringsverklaring erven overig nodig wanneer er geen verklaring van erfrecht of testament beschikbaar is. Was u echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de overledene? Dan hoeft u geen vrijwaringsverklaring mee te sturen.  

Meer informatie
Hier leest u meer over het afhandelen van de bankzaken na het overlijden van een rekeninghouder. Heeft u vragen, bel ons of stuur een e-mail naar nalatenschappen@triodos.nl.

Is uw vraag hiermee beantwoord? Ja Nee

Contact

Neem contact op met Triodos Bank