Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Contact en service particuliere klanten

Hoe kunnen wij u helpen?

Veelgestelde vragen

Is het verstandig om erfpacht af te kopen en is erfpacht aftrekbaar?

Een huis kopen met erfpacht, wat is dat?
Wanneer u een woning met erfpacht koopt, dan bent u wel in bezit van de woning maar niet van de grond waar het huis op staat. Voor het gebruik van de grond betaalt u een vergoeding, de erfpachtcanon, aan de eigenaar van de grond.

Wat is erfpacht?
Bij een huis op erfpachtgrond wordt de huizenkoper eigenaar van het pand, exclusief de grond. Die huurt hij namelijk van de gemeente, waterschap, particulieren of bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. De erfpacht wordt via de notaris geregeld in een akte van vestiging. In deze akte van vestiging is een aantal rechten en beperkingen vastgelegd. Ook is vastgelegd voor hoe lange tijd een bepaalde erfpachtcanon geldt. Erfpachtcontracten uit de vorige eeuw die nu aflopen kunnen zeer veel hoger uitvallen. Soms worden bij de herziening ook de voorwaarden gewijzigd.

Wat is de looptijd van erfpacht?
Erfpacht voor onbepaalde tijd is de meest voorkomende vorm. Vaak wordt de canon om de 30, 49 of 99 jaar herzien. Het recht om de grond te pachten en erop te wonen, blijft dus bestaan. Bij tijdelijke erfpacht krijgt de grondeigenaar aan het eind van het contract de beschikking over de grond in principe weer terug en bent u het pachtrecht dus kwijt.

Hoe wordt de hoogte van de erfpachtcanon bepaald?
De hoogte van de erfpachtcanon wordt door twee factoren bepaald:
 * De waarde van de grond.
 * De rente die de verpachter berekent.
In de regel betaalt u per jaar 5% van de grondwaarde voor de erfpachtcanon. De grondwaard is de waarde van de grond op het moment dat de erfpachtcanon werd vastgesteld. U kunt dit bedrag ook in twaalf maanden betalen. U kunt de erfpachtcanon aftrekken van uw belastbaar inkomen. Daardoor zijn de netto erfpachtlasten lager dan de bruto lasten.

Een rekenvoorbeeld
Wanneer de grondwaarde € 60.000 euro is, betaalt u jaarlijks gemiddeld 5% aan erfpachtcanon. Dat is € 3.000 per jaar. Per maand betaalt u dan € 250 per maand. Dat betekent dat de netto erfpachtkosten ongeveer € 160 per maand zijn.

Is het verstandig om erfpacht af te kopen?
Vaak bestaat de mogelijkheid de erfpacht voor lange tijd (75 tot 100 jaar) of eeuwig af te kopen. U hebt dan niet meer te maken met tussentijdse contractherzieningen. Afkopen is interessant als de waardestijging van de grond onderdeel uitmaakt van de berekening. Zo voorkomt u onzekerheid over woonlastenstijgingen in de toekomst en profiteert zelf van de waardevermeerdering van de grond.

Is afkopen aftrekbaar?
De afkoop kan worden meegefinancierd in de hypotheek en is zodoende aftrekbaar. Dat is trouwens ook de jaarlijkse canon als de erfpacht niet is afgekocht.

Is uw vraag hiermee beantwoord? Ja Nee

Kijk ook eens naar:

Alle veelgestelde vragen over 'Advies'

Contact

Neem contact op met Triodos Bank