Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Verenigingen, stichtingen en instellingen

Inzet van uw vermogen in lijn met uw missie

3-luik Winkel van Sinkel 

Als u de missie van uw organisatie wilt realiseren, dan is het belangrijk uw vermogen bewust in te zetten.

Private Banking van Triodos Bank helpt u bij het behalen van zowel financieel als maatschappelijk rendement.

 Maak een afspraak  Voor meer informatie over onze dienstverlening

Vermogensbeheer in lijn met uw missie

Het vermogen van uw organisatie heeft veranderkracht. Het kan bijdragen aan het realiseren van uw missie. Private Banking helpt u hierbij. Wij zorgen ervoor dat het beheer van uw vermogen in lijn is met wat uw organisatie wil bereiken. En brengen zo uw financiële en maatschappelijke doelstellingen dichterbij. Belegt u in lijn met uw organisatiedoelstellingen? Dan profiteert u van een positief financieel rendement én maatschappelijk rendement . Het belegde vermogen van uw organisatie heeft hierdoor een positief effect. Ook als u dit nog niet heeft ingezet als gift of investering voor uw missie.

Duurzaam beleggen met positieve impact

Als klant van Private Banking belegt u alleen in bedrijven die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria . U voorkomt zo dat u investeert in bedrijven met activiteiten die niet stroken met uw missie. Daarmee houdt u de reputatie van uw organisatie hoog. Kiest u voor vermogensbeheer bij Private Banking? Dan belegt u met positieve impact.

Beleggen in Triodos Beleggingsfondsen

Als u de missie van uw organisatie wilt realiseren, dan is het belangrijk uw vermogen bewust in te zetten. Private Banking van Triodos Bank helpt u bij het behalen van zowel financieel als maatschappelijk rendement.  

Antwoord op uw vermogensvragen

Vraagt u zich het volgende af?

  • Hoe ga ik verantwoord om met de financiële reserves van onze organisatie?
  • Hoe optimaliseer ik het financieel en maatschappelijk rendement op het vermogen van mijn organisatie?
  • Hoe kan ons vermogen (extra) bijdragen aan duurzame verandering?

Een relatiemanager van Private Banking vertelt u graag meer.

Andere organisaties gingen u voor

Steeds meer verenigingen, stichtingen en instellingen investeren hun vermogen op een duurzame manier. Organisaties als Partos, Wakker Dier, Het Oranje Fonds en Humanitas maken al gebruik van de diensten van Private Banking.

 

Logo Oranje Fonds

Het Oranje Fonds: bevordert betrokkenheid in de samenleving

Mensen ontmoeten elkaar of vinden een nieuwe plek in de maatschappij met steun van Het Oranje Fonds. Het beleggingsbeleid van het fonds gaat uit van instandhouding van het vermogen door dit verantwoord maatschappelijk te beleggen. Het Oranje Fonds kiest daarom voor vermogensbeheer bij Private Banking.


 

Logo Wakker Dier

Wakker Dier: een dierwaardig leven voor dieren in de vee-industrie

Campagneorganisatie Wakker Dier streeft naar een samenleving waarin dieren in de vee-industrie met respect worden behandeld. Bij de selectie van haar leveranciers kiest zij voor partners met een vergelijkbare visie. Net als Wakker Dier zetten wij ons in voor het welzijn van dieren in een gezonde, natuurlijke omgeving. Triodos Private Banking heeft een deel van het spaargeld in beheer en regelt het betalingsverkeer voor de stichting.

 

  Partos: branchevereniging voor internationale samenwerking 
Partos: branchevereniging voor internationale samenwerking

Partos behartigt de belangen van ontwikkelingsorganisaties op het terrein van armoedebestrijding, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Naast een betaalrekening bij Private Banking spaart Partos ook bij ons. Daarbij delen we ideeën: wij vinden het allebei belangrijk te investeren in organisaties die een bijdrage leveren aan een sociale economie.

 

Logo Humanitas

Humanitas: voor mensen die het even niet in hun eentje redden

De maatjes van Humanitas helpen bijvoorbeeld mensen bij hun inburgering of ondersteunen ouders bij de opvoeding. Via vermogensbeheer bij Private Banking adviseert onze relatiemanager de vereniging Humanitas over haar vermogen. Ook het Humanitas-gedachtegoed van gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfbeschikking bespreken we hierbij.


Private banking voor particulieren en ondernemers

Op úw manier de wereld een zetje in de goede richting geven