Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Natuurlijk windpark

De financiering van Neeltje Jans

Een strand speciaal gemaakt voor de broedende dwergstern? Windmolenexploitant E-Connection zorgde ervoor bij de uitbreiding van windpark Neeltje jans. Het winnen van schone energie gaat hier hand in hand met natuurontwikkeling. Deze aanpak past binnen de filosofie van Triodos Renewables Europe Fund, financier van het windpark.

Natuurlijk-windpark-fondsen

Windpark Neeltje Jans is onderdeel van de Oosterscheldekering. Een perfecte plek voor windmolens vanwege de ligging pal aan zee. Maar ook een gebied dat aantrekkelijk is voor zeevogels, zoals de zeldzame dwergstern. In heel Nederland komen jaarlijks gemiddeld slechts 600 broedende paren voor, maar in het deltagebied alleen al zijn dat er 400.

Strand ophogen

Broeden werd alsmaar moeilijker voor de kolonie dwergsterns op het voormalige werkeiland. Door erosie kwam het strand waar ze nestelden steeds lager te liggen, met als gevolg dat golven bij vloed de broedplekken overspoelden. E-Connection maakte op dat moment plannen voor de bouw van een vierde windturbine op dit deel van het eiland. “In samenspraak met alle betrokken partijen – overheidsinstanties en natuurorganisaties – hebben we het strand opgehoogd om de broedomstandigheden te verbeteren,” zegt directeur Muriel van der Hulst. “Er zijn ook kiezels op gelegd die de vogels beschutting bieden en zorgen voor een optimale broedbiotoop.”

Bedrijfsvisie

Rekening houden met de natuur is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvisie van E-Connection, vertelt ze. “Bij nieuwe projecten kijken we altijd wat de kwetsbare plekken van een gebied zijn en onderzoeken we de mogelijkheden van natuurontwikkeling. We werken niet alleen aan een duurzaam milieu voor de mens, maar ook voor plant en dier.”

Triodos Renewables Europe Fund

Die visie past binnen de filosofie van Triodos Bank en Triodos Renewables Europe Fund, financiers van het windpark bij de Oosterscheldekering. De bank en het fonds beschouwen windenergie als een duurzaam alternatief voor het gebruik van kolen en gas. Dankzij de verbeterde technologie werken de windmolens steeds efficiënter. Zoals op werkeiland Roggeplaat ten westen van de Oosterscheldekering.
“De vier nieuwe turbines die hier vorig jaar zijn neergezet, produceren samen drie keer zoveel energie als de twaalf die er voorheen stonden,” zegt Ludger Middendorp, Investment Manager voor Triodos Renewables Europe Fund. Dit Triodos beleggingsfonds investeert in meer dan 20 Europese wind- en solarprojecten, waaronder windpark Neeltje Jans.

Optimale bescherming

De Oosterscheldekering is volgens Middendorp een bijzonder natuurgebied dat optimale bescherming verdient. “In de bouwplanning hielden we daarom al rekening met het broedseizoen. Het is mooi dat er turbines staan terwijl vogels gewoon kunnen doorbroeden.” Middendorp benadrukt dat natuurontwikkeling een steeds belangrijker rol speelt bij windmolenparken.

Midlum

“In het Duitse Midlum bijvoorbeeld, waar zeventig turbines staan, werd een akkerbouwgebied van negen hectare teruggegeven aan de natuur. Diverse plantensoorten en dieren die waren verdwenen, keerden terug.”

Lees meer over Triodos Renewables Europe Fund

  

Publicatiedatum: 6 september 2013

All that jazz                                   

Triodos Cultuurfonds financierde de verbouwing van Paradox, één van de belangrijkste jazzpodia van Nederland.