Belegt u uw vermogen via Triodos Vermogensbeheer? Dan beleggen we dit voor u in een combinatie van aandelen, obligaties en zogenoemde alternatieve beleggingen.

De verdeling over deze categorieën is afhankelijk van uw eigen wensen en uw beleggingsprofiel. Bekijk hier het financieel rendement via ons vermogensbeheer per beleggingsportefeuille en per beleggingsprofiel.

Wilt u meer weten over het rendement van onze beleggingen? Een relatiemanager van Private Banking vertelt u graag meer. Neem contact met ons op.

Vergelijken met benchmarks

In de grafieken hieronder ziet u de resultaten van onze beleggingsportefeuilles en beleggingsprofielen vergeleken met belangrijke benchmarks. We gaan hierbij uit van modelportefeuilles: voorbeelden van beleggingsportefeuilles die representatief zijn voor onze beleggingscategorieën en -profielen. Een benchmark is een objectieve maatstaf waarmee we de resultaten van onze modelportefeuilles kunnen vergelijken.

Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Resultaat modelportefeuille aandelen

Modelportefeuille aandelen
De resultaten van onze aandelenportefeuille vergeleken met de benchmark aandelen. Tot en met 30 juni 2015 bestond de benchmark uit de MSCI World Index. Vanaf 1 juli 2015 bestaat de benchmark  uit de MSCI World All Countries Net. Deze beursindex bestaat uit ruim 2.500 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd.

Resultaat modelportefeuille obligaties

Modelportefeuille obligaties 
De resultaten van onze obligatieportefeuille vergeleken met benchmark obligaties. Tot en met 30 juni 2015 bestond de benchmark uit 30% IBoxx Euro Corporates plus 70% Iboxx Eurozone Sovereign. Vanaf 1 juli 2015 bestaat de benchmark uit  30% Citi Euro Broad Investment Grade (BIG) Index AAA/AA/A plus 70% Citi EMU Government Bond Index (EGBI) excluding BBB Euro.

Resultaat modelportefeuille alternatieve beleggingen

Modelportefeuille alternatieve beleggingen
De resultaten van onze portefeuille alternatieve beleggingen vergeleken met de driemaands Euriborrente + 2%.   

Resultaten modelportefeuilles per beleggingsprofiel

Triodos Bank Private Banking hanteert 5 beleggingsprofielen. Elk beleggingsprofiel bevat een combinatie van 2 of 3 beleggingscategorieën aandelen, obligaties en/of alternatieve beleggingen.

Resultaten beleggingsprofiel Behoudend

Bij beleggingsprofiel Behoudend beleggen we het grootste deel van uw vermogen in obligaties. Een zeer klein deel beleggen we in alternatieve beleggingen.

Modelportefeuille beleggingsprofiel behoudend behoudend risicometer 3

Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst.