Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Het selectieproces

Naar een duurzaam beleggingsuniversum

Als klant van Triodos Bank Private Banking belegt u alleen in bedrijven die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Triodos Research voert deze selectie uit in 3 stappen. En bepaalt welke bedrijven in het duurzaam beleggingsuniversum worden opgenomen. Private Banking selecteert uiteindelijk de bedrijven voor uw beleggingsportefeuille.

Selectie van bedrijven in drie stappen

Bedrijven moeten voldoen aan onze selectiecriteria op sociaal, economisch en ecologisch gebied. De selectie op duurzaamheid vindt plaats in 3 stappen:

Grafische weergave van selectieproces duurzaam beleggen universum

Stap 1: Ontplooit een bedrijf voldoende duurzame activiteiten?

Bepaalde producten en diensten dragen volgens ons bij aan de kwaliteit van leven. En het welzijn van mens en milieu. Zorgen activiteiten op dit gebied voor meer dan 50% duurzaam bij aan de inkomsten van een bedrijf? Dan mag dit bedrijf in ons beleggingsuniversum worden opgenomen. Daarbij geldt als voorwaarde dat het bedrijf ook voldoet aan de minimumeisen uit stap 3.

Stap 2: Is een bedrijf ‘best in class’ in zijn branche?

Voldoet een bedrijf niet aan stap 1? Dan kan het nog steeds in aanmerking komen als mogelijke belegging. Daarbij geldt als voorwaarde dat de duurzame prestaties van een bedrijf bovengemiddeld moeten zijn in zijn branche.

Dat noemen we 'best in class'. Wij beoordelen dit aan de hand van meer dan 70 algemene en branchespecifieke duurzaamheidscriteria . Denk hierbij aan arbeidsomstandigheden, milieuprestaties en onafhankelijk bestuur. Scoort een bedrijf in de top 50% binnen zijn branche? Dan mag het bedrijf in ons beleggingsuniversum worden opgenomen. Net als in stap 1 geldt als voorwaarde dat het bedrijf ook voldoet aan de minimumeisen uit stap 3.

Stap 3: Voldoet een bedrijf aan onze minimumeisen?

Bedrijven mogen zich niet bezighouden met activiteiten die schadelijk zijn voor individuen, de gemeenschap of het milieu. Dit noemen wij onze minimumeisen . Bedrijven die slagen voor stap 1 en 2 moeten ook voldoen aan deze eisen. Daarna overwegen we om in deze bedrijven te beleggen.

Duurzaam beleggingsuniversum

Zodra bedrijven zijn geslaagd voor stap 3, komen ze in aanmerking voor duurzaam beleggen. We nemen ze dan op in ons duurzaam beleggingsuniversum . Na een analyse op financiële criteria selecteert Private Banking uiteindelijk de bedrijven voor uw beleggingsportefeuille.

Actieve dialoog

Uw vermogen dat Private Banking in beursgenoteerde bedrijven belegt, heeft veranderkracht.

Duurzaam beleggingsuniversum

Overzicht van de bedrijven die in aanmerking komen voor beleggen