Als u gebruik maakt van de beleggingsdienstverlening van Triodos Bank Private Banking betaalt u per kwartaal een vergoeding. De vergoeding voor beleggen en de eventuele transactiekosten worden geïncasseerd van de Triodos rekening die is gekoppeld aan uw beleggersrekening bij Triodos Bank. De incasso voor de kwartaalvergoeding vindt achteraf plaats aan het begin van elk nieuw kwartaal.

De kosten voor de beleggingsdienstverlening van Private Banking bedragen:

 

Triodos Advies op Maat 

Triodos Fondsadvies 

Zelf beleggen (execution only)

Kwartaalvergoeding
  • 0,1875% over belegd vermogen tot 1 miljoen euro
  • 0,135% over het meerdere vanaf 1 miljoen euro
  • Minimaal 500 euro per jaar
  • 0,1875% over belegd vermogen
  • Minimaal 500 euro per jaar
  • 0,12% over belegd vermogen tot 50.000 euro
  • 0,10% over het meerdere vanaf 50.000 euro
Transactiekosten Nee, zijn inclusief in de adviesvergoeding Nee, indien transacties nodig zijn om aan te sluiten op uw beleggingsprofiel. Voor een specificatie kijkt u in de tabel bij Zelf beleggen Ja, voor een specificatie kijkt u in
de tabel bij Zelf beleggen

Voor Certificaten van aandelen Triodos Bank en Triodos Vastgoedfonds betaalt u geen kwartaalvergoeding. Bij aan- en verkoop van Certificaten van aandelen Triodos Bank en Triodos Vastgoedfonds betaalt u wel altijd transactiekosten.

Triodos Fondsadvies

Als u gebruik maakt van Triodos Fondsadvies betaalt u elk kwartaal een adviesvergoeding.

  • De adviesvergoeding bedraagt 0,1875% per kwartaal (0,75% per jaar) over het totale belegde vermogen, met een minimum van 500 euro per jaar inclusief BTW.

Voor Certificaten van aandelen Triodos Bank en Triodos Vastgoedfonds betaalt u geen adviesvergoeding. Bij aan- en verkoop van Certificaten van aandelen Triodos Bank en Triodos Vastgoedfonds betaalt u wel altijd transactiekosten.

Transactiekosten

  • Transacties die nodig zijn om uw beleggingsportefeuille te laten aansluiten bij uw beleggingsprofiel zijn kosteloos.
  • Neemt u zelf het initiatief om fondsen aan te kopen of te verkopen, dan betaalt u de aan- en verkoopkosten zoals vermeld in transactiekosten voor Zelf beleggen.