Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

5 vragen over beleggen voor de lange termijn in een klimaat van dagkoersen

"Marx zei het al: kapitalisme maakt lui"

08-06-2018 |

albert289x280Hoe realiseer je als duurzame belegger zowel een goed financieel als een positief maatschappelijk rendement? We vroegen het aan Albert van Zadelhoff, directeur Triodos Bank Private Banking. “Evenwicht houden is echt een dilemma. En laat ik eerlijk zijn: ook bij Triodos Bank zijn we daar niet helemaal uit.”

De bewegelijkheid of ‘volatiliteit’ van aandelenkoersen was het afgelopen jaar historisch laag. De eerste maanden van dit jaar veranderde dat en ontstonden er grotere schommelingen op de beurs. Wat betekent die grotere beweeglijkheid voor de duurzame belegger?

“Voor duurzaam beleggen is het in eerste instantie eigenlijk niet zo interessant of beurskoersen wel of niet sterk fluctueren. Duurzaam beleggen gaat over de lange termijn en over het mogelijk maken van positieve verandering in de economie en de samenleving. Bij zo’n lange-termijn-perspectief past het niet om je als belegger volledig te laten leiden door dagkoersen en door het klimaat op de beurs. Zeker niet omdat dat klimaat vaak niet zoveel zegt over de werkelijkheid van bedrijven en over de reële economie. De beurshandel wordt voor een groot deel bepaald door psychologie.

Na een tijd van tamelijk rustige en stabiele koersontwikkeling zoals we die de afgelopen jaren zagen, kan er ineens zonder duidelijke reden meer beursactiviteit ontstaan. Het lijkt op een variatie op de chaostheorie: een vlinderslag kan leiden tot een orkaan.  Op de beurs kan, op basis van gevoel of een nieuwsbericht een golf van activiteit ontstaan. Om vervolgens, ook zonder diepere oorzaak, weer voorbij te trekken. Dat laatste zien we de afgelopen weken, waarin de bewegelijkheid juist weer afneemt.”

Maar als duurzame belegger sta je niet los van de werkelijkheid. Je hebt toch ook gewoon te maken met het beursklimaat? Ook duurzame beleggers willen dat hun aandelen renderen.

“Uiteraard. Bij duurzaam beleggen gaat het om zowel positief maatschappelijk als positief financieel rendement. Het een kan niet zonder het ander. Daarom kijken beursanalisten goed naar de ontwikkelingen op de aandelenmarkt en proberen ze daar hun beleggingsbeleid op af te stemmen.

Dat doet Triodos Bank Private Banking ook. Vanwege de sterke koersfluctuaties in de eerste maanden van het jaar, hebben wij ook ons beleggingsbeleid aangepast. We zijn momenteel niet vol belegd, maar houden meer dan gemiddeld in cash aan. Daarmee beperken we de beleggingsrisico’s. Anderzijds is het belangrijk om je beleid niet te veel af te laten hangen van het beursklimaat.

De beurs, met alle dynamiek en psychologie die er speelt, is een wereld op zichzelf. Het is zaak om door de waan van de dag heen te kijken. Veel beursanalisten doen dat niet. Ze richten zich volledig op het beurssentiment. Maar dat is korte-termijn-denken. Duurzaam beleggen zou juist een vorm van lange-termijn-denken moeten zijn.”

Is dat niet lastig in een korte-termijn-omgeving als de beurs?

“Duurzaam beleggen is evenwichtskunst. Het gaat allereerst om het lange-termijn-doel: stimuleren van duurzame ontwikkeling. Maar daarnaast is het van belang om doordacht te reageren op de korte-termijn-ontwikkelingen bij de bedrijven waar we in beleggen en op de waarderingen op de beurs an sich.

Goed evenwicht houden is dus echt een dilemma. En laat ik eerlijk zijn: ook bij Triodos Bank zijn we daar niet helemaal uit. Want ook bij ons is er druk om te reageren op fluctuaties op de beurs. Dat is ook best begrijpelijk, want ook onze klanten willen gewoon een goede financiële performance. De tijd dat duurzame beleggers niet geïnteresseerd waren in financieel rendement is echt voorbij, áls die tijd er ooit al is geweest.

Hoe pak je dat concreet aan: door de golven van de korte termijn heen kijken?

“Het is van belang om intensief contact te houden met de bedrijven waar je in belegt, zodat je weet wat daar speelt en hoe ze het wérkelijk doen. Dat geeft informatie die verder en dieper gaat dan een analyse van het beursklimaat. Triodos Bank doet dat door de engagement-strategie. We voeren een intensieve dialoog met de bedrijven waarin we beleggen. We bekijken in hoeverre ze bijdragen aan duurzame ontwikkeling en of ze voldoen aan onze strenge criteria.”

Waar leidt engagement toe?

“Dat we vooral actief zijn in bedrijven die waarde toevoegen en die de verduurzaming van de economie echt een duw in de rug geven. Ik kwam onlangs een aardige uitspraak tegen van Karl Marx: kapitalisme maakt lui. Hij bedoelde dat grote bedrijven de neiging hebben steeds groter te worden, en de kleintjes uit de markt drukken.

De werkelijkheid is uiteraard een stuk genuanceerder dan dat, toch vond ik de uitspraak wel mooi. Ik zie de observatie als een aansporing om als belegger altijd te zoeken naar ondernemers die innovatief zijn en die nieuwe en duurzame wegen verkennen. En dus als een aansporing om je geld niet alleen te beleggen in ‘belegen’, grote bedrijven die teveel op safe spelen, en die vooral kijken naar winst en rendement. Want het gaat om rendement én om een bijdrage aan duurzame ontwikkeling.”

Tekst: Tobias Reijngoud

Meer van de visie van Albert van Zadelhoff:

De visie van Albert van Zadelhoff

De revolte van duurzame beleggers: wat levert het op?

4 vragen over de gevolgen van tariefmaatregelen VS & China voor duurzame beleggers

"Trump heeft een punt"

5 vragen over duurzaam beleggen in tijden van lage rente

“De ruimte voor impactbeleggen staat onder druk”

6 vragen over het beursklimaat en de betekenis voor de duurzame belegger

“Beleggers blijf wel wakker.”

6 vragen over het rendement van het vermogensbeheer van Private Banking

“2017 is een mooi jaar voor duurzame beleggers”

5 vragen over wat het regeerakkoord betekent voor duurzame beleggers

“We zien een groeiend verzet tegen kortetermijndenken”

Wat beleggers kunnen leren van het fipronil-schandaal

“Zijn biologische bedrijven nog wel betrouwbaar?”

Waarom bedrijven steeds rijker worden maar hun medewerkers niet

"De economische macht van grote bedrijven neemt toe"

5 vragen over duurzaam beleggen in de kledingindustrie

"Kunnen grote modebedrijven de sector veranderen?"

4 vragen over isolationisme

en het effect op duurzaam beleggen.

Beleggingsklimaat mei 2018

De internationale aandelenmarkten kenden een goede maand.

Actuele rendementen

De modelportefeuille aandelen Triodos Vermogensbeheer bleef in september per saldo onveranderd.