Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Uitgifte aandelen Triodos Groenfonds weer mogelijk

02-01-2018 |

Triodos Groenfonds is vanaf 2 januari weer geopend voor orders voor aankoop van aandelen. Triodos Groenfonds belegt voornamelijk in door de Nederlandse overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen, bijvoorbeeld in de sectoren duurzame energie en biologische landbouw.

Groene beleggingsinstelling

Triodos Groenfonds belegt conform de Regeling Groenprojecten in projecten die door de overheid zijn aangewezen als groene projecten die een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Het fonds heeft de status van ‘groene beleggingsinstelling’ (als bedoeld in de Regeling Groenprojecten). Daardoor komen particuliere beleggers in het fonds mogelijk in aanmerking voor een fiscaal voordeel. De wet stelt als voorwaarde aan groene beleggingsinstellingen dat ten minste zeventig procent van het fondsvermogen wordt aangewend voor het financieren van groenprojecten. Om de fiscale status van het fonds als groene beleggingsinstelling te waarborgen, heeft het fonds de uitgifte van aandelen op 15 november 2017 tijdelijk opgeschort.

Hervatting uitgifte van aandelen

Het huidige groenpercentage van Triodos Groenfonds en de vooruitzichten ten aanzien van uitkeringen aan duurzame projecten, rechtvaardigen de hervatting van uitgifte van aandelen. Met ingang van 2 januari 2018 kunnen beleggers daarom weer aankooporders plaatsen. Uitgifte van aandelen vindt plaats vanaf 3 januari 2018.

Meer informatie over Triodos Groenfonds vindt u hier.

Over Triodos Groenfonds

Triodos Groenfonds belegt voornamelijk in projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen en die formeel door de overheid groen gecertificeerd zijn. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed. Ook duurzame energieprojecten in opkomende landen kunnen in aanmerking komen voor een Groenverklaring in het kader van de Regeling Groenprojecten Buitenland.

Triodos Groenfonds heeft de status van groene beleggingsinstelling en valt daardoor onder de fiscale regeling groen beleggen. Nederlandse particuliere beleggers in het fonds komen mogelijk in aanmerking voor een fiscaal voordeel op basis van de zogenoemde ‘Groene beleggingen in box 3’, Wet Inkomstenbelasting 2001, zie ook www.belastingdienst.nl

Over Triodos Investment Management

Triodos Investment Management brengt beleggers die hun geld in willen zetten voor blijvende, positieve verandering samen met innovatieve ondernemers en duurzame bedrijven die precies daarmee bezig zijn. Op deze manier is Triodos Investment Management katalysator in die sectoren die een sleutelrol spelen in de transitie naar een eerlijkere, duurzamere en menselijkere wereld.

De professionele beleggingsteams hebben in de 25 jaren waarin Triodos Investment Management actief is als impactbelegger een enorme kennis opgebouwd over sectoren als Energie & Klimaat, Inclusieve financiering in opkomende markten, Duurzame Voeding en Landbouw, Kunst & Cultuur en Duurzaam Vastgoed. Triodos Investment Management belegt ook in beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld scoren op sociaal een milieugebied. Per ultimo juni 2017 bedroeg het vermogen onder beheer van Triodos Investment Management EUR 3,3 miljard.

Triodos Investment Management is wereldwijd actief als impactbelegger en is een 100 %  dochtermaatschappij van Triodos Bank NV.

Beleggen op basis van duurzame criteria

Beleggen op basis van duurzame waarden vereist specifieke expertise. Als klant profiteert u van de jarenlange ervaring van Triodos Bank.