Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Uitgelicht uit de portefeuille: Volkswagen

08-10-2015 | Private Banking selecteert duurzame koplopers voor uw beleggingsportefeuille. Elke maand vertellen we u meer over één van deze bedrijven. Deze maand meer over Volkswagen. Momenteel is Volkswagen in het nieuws vanwege een dieselschandaal.

  Volkswagen 610

Het concern blijkt bewust gefraudeerd te hebben met het meten van emissies van zijn dieselmotoren. Triodos Bank Private Banking heeft het aandeel niet geselecteerd voor haar aandelenportefeuilles. Wel hadden we tot eind september van dit bedrijf obligaties in onze vastrentende portefeuille, waar dit uit financiële overwegingen passend was. Het bedrijf maakt nog steeds onderdeel uit van ons duurzaam beleggingsuniversum , dit wordt echter momenteel heroverwogen. Om hier een weloverwogen besluit over te nemen, hebben we eerst meer informatie nodig.

Volkswagen in onze vastrentende portefeuille onder vermogensbeheer

Naar aanleiding van de berichtgeving over Volkwagen besloot Triodos Bank Private Banking eind september de posities in obligaties Volkswagen te verkopen. Volkswagen zal als gevolg van de fraude zeer waarschijnlijk met hoge boetes worden geconfronteerd in de VS (inschatting is dat dit in de richting van EUR 18 miljard dollar beloopt). Daarnaast is er sprake van grote reputatieschade die zal kunnen leiden tot wereldwijd lagere verkoopcijfers, en kan het concern tal van rechtszaken in verschillende landen tegemoet zien. De totale financiële schade kan daardoor enorm oplopen, en heeft hoe dan ook effect op de overigens sterke balans van Volkwagen (ruim EUR 27 miljard cashpositie). De verschillende kredietbeoordelaars zullen de credit ratings waarschijnlijk dan ook verlagen. Omdat op dit moment niet valt te overzien wat de totale financiële impact van de affaire op de bedrijfsvoering en kredietwaardigheid van het concern zal zijn, heeft Triodos Bank Private Banking besloten dat dit een te hoog risico in de portefeuilles is, en de obligaties te verkopen.

Volkswagen in ons duurzame universum

Wij beraden ons over de positie van Volkswagen in ons duurzame beleggingsuniversum. In dit universum worden alleen bedrijven geselecteerd die voldoen aan onze strenge duurzaamheidscriteria. Deze selectie is gebaseerd op intensieve gesprekken met bedrijven en research over hun duurzame strategie en beleid. Nadat een bedrijf is geselecteerd blijven wij monitoren of het ook tussentijds aan onze criteria blijft voldoen. Dit doen wij onder andere door nauw contact te onderhouden en een actieve dialoog te voeren.

Opvallend is dat Volkswagen op de ESG-criteria (Environment, Social en Governance) bovengemiddeld presteerde. Tijdens de laatste volledige analyse door Triodos Research (eind 2012) eindigde het concern in de top drie van alle beursgenoteerde autofabrikanten. En recentelijk was Volkswagen toegevoegd aan de Dow Jones Sustainability Index als maatschappelijk meest verantwoorde onderneming in de autosector.

Cultuurverandering bij Volkswagen?

Na het bekend worden van het dieselschandaal, ging Triodos Bank na of er op basis van signalen uit de omgeving van het bedrijf of de automobielsector een verandering in cultuur te identificeren was. Fraude binnen bedrijven in de orde van het dieselschandaal komt zelden geïsoleerd voor: in veel gevallen blijkt er sprake te zijn van een zekere tolerantie voor onethisch gedrag om bepaalde hogere doelen te bereiken. Bij Volkswagen waren er geen aanwijzingen dat het bedrijf de grenzen van de wet voordurend heeft opgezocht of heeft overschreden. Het bedrijf is weliswaar betrokken bij een aantal controverses maar die gaan vooral over terugroepacties. Alleen in China is een joint-venture van Volkwagen betrokken geweest bij een corruptiezaak die speelde tussen 2006 en 2013 waarbij de voormalige deputy general manager een celstraf heeft gekregen voor omkoping.

Vervolg van onze research

Binnenkort geven we uitsluitsel over het deelnemen van Volkswagen in het duurzame beleggingsuniversum. Eerst onderzoeken wij of bij Volkswagen sprake is geweest van een sterk geïsoleerde en beperkte groep of dat er een breder verbreide cultuur was die vervalsing van meetgegevens mogelijk maakte. Als het laatste het geval is, zullen wij ons inspannen om nog specifiekere researchmethodes te ontwikkelen die een dergelijke cultuur kunnen signaleren.

Het fraudegeval van Volkswagen vormt ook input voor de nieuwe normen voor de automobielsector die dit jaar nog worden opgesteld, wat betekent het bijvoorbeeld voor dieselmotoren in brede zin? Sectoroverschrijdend wil Triodos Bank hier graag lessen uit gaan trekken op het gebied van herkennen van fraude.

Wij verwachten u de komende maanden meer informatie te kunnen verstrekken over de beslissing die we moeten nemen over Volkswagen en onze nieuwe normen over de sector.

De watervoetafdruk

Om een gemiddelde reep chocola te produceren is 1.700 liter water nodig.

Beleggingsklimaat september 2015

De aandelenmarkten werden in september gekenmerkt door een zeer nerveus koersverloop met relatief grote dagelijkse uitslagen.

Deltawind breidt uit

Afgelopen zomer startte de bouw van windmolenpark Battenoert in Zeeland.