Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Triodos Bank in dialoog

09-03-2015 | Triodos Bank gaat de dialoog aan met de bedrijven op de beurs. Wat bereiken we daar eigenlijk mee? Rosl Veltmeijer van Triodos Research vertelt wat er in 2014 veranderde door hun onderzoek en het gesprek wat ze aangaan met de bedrijven. "Ik ben het meest trots op het feit dat we merken dat onze vragen leiden tot gedragsverandering."

De Triodos Sustainable Funds beleggen in bedrijven op de beurs. Maar dat zijn dan wel de bedrijven die bovengemiddeld scoren op duurzaamheid binnen hun sector en voldoen aan de strenge minimumeisen van Triodos Bank. Deze toets wordt uitgevoerd door Triodos Research. Dit team stelt kritische vragen aan bedrijven over bijvoorbeeld dierenwelzijn, arbeidsrechten of mensenrechtenbeleid. Onlangs vatten ze in hun ‘engagement report’ samen wat ze in 2014 bij de bedrijven bereikt hebben door de dialoog aan te gaan.

Rosl-veltmeijer

Rosl Veltmeijer is manager van Triodos Research. Dit is het onderzoeksteam van Triodos Bank dat onderzoek doet naar beursgenoteerde bedrijven. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten gaan ze een dialoog aan met de bedrijven.

Wat viel op aan de dialoog in 2014?

We hebben onze dialooginspanning geïntensiveerd. Dit betekent dat we met minder bedrijven meer dialoog gevoerd hebben. De belangrijkste thema’s waren dierproeven en conflictmineralen. Conflictmineralen, zoals tin, tantalum, wolfraan en goud, worden verwerkt in onze elektrische apparaten. Veel van deze mineralen komen uit mijnen in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). De opbrengsten worden vaak gebruikt om de oorlog in dit land te financieren. Deze oorlog heeft sinds 1998 volgens het International Rescue Committee aan bijna 4 miljoen mensen het leven gekost en de economische ontwikkeling in dit gebied ernstig geschaad.

Vorig jaar hebben we ons best gedaan om het Europese Parlement ervan te overtuigen de wetgeving in Europa gelijk te trekken met de strengere wetgeving in Amerika. Amerikaanse bedrijven zijn namelijk sinds kort verplicht inzichtelijk te maken waar verwerkte mineralen vandaan komen. Wij hebben de ervaring dat deze transparantie ertoe leidt dat bedrijven kritisch nadenken over hun ketenbeheer. Een gunstige ontwikkeling wat we ook in Europa willen introduceren.

Daarnaast hebben we gezamenlijk met andere beleggers 13 Europese bedrijven aangesproken op hun gebruik van conflictmineralen. Van deze 13 zijn er nu al 9 die de keten in kaart (gaan) brengen met als uiteindelijke doel om te komen tot conflictvrije producten. Dat is een enorme klus want de productieketen van bijvoorbeeld een mobiele telefoon is vrij ondoorzichtig. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het ontstaan van conflictvrije smelters waar producenten hun producten kunnen afnemen. Op dit moment hebben 146 smelters het predicaat conflictvrij. Door bij deze smelters de mineralen in te kopen worden mensenlevens gespaard.
> Lees hier ons artikel over conflictmineralen

Waar ben je trots op?

"Ik ben het meest trots op het feit dat we merken dat onze vragen leiden tot gedragsverandering. Dat illustreren de resultaten rondom conflictmineralen goed. De wetgeving rondom dit onderwerp is nog niet aangepast, maar doordat we vragen stellen aan bedrijven gaan ze uit zichzelf het beleid al aanpassen."

Vind je dat je voldoende hebt bereikt, en wat vind je jammer dat je niet hebt bereikt?

We willen nog beter gaan evalueren wat bedrijven nu echt doen met de feedback die we geven. Tot welke gedragsverandering bij bedrijven leiden onze vragen? En wat is de impact van de gedragsverandering van bedrijven op de maatschappij? Wat maakt een telefoon zonder conflictmineralen uit? Vallen daardoor inderdaad minder doden?

Zijn er voldoende andere partijen die zich ook inzetten voor de verduurzaming van beursgenoteerde bedrijven?

Er wordt steeds meer gezamenlijk opgetrokken door institutionele beleggers. De UNPRI , het platform van de VN voor verantwoord beleggen, is hierin van belang. Op deze website staan alle petities waarbij je aan kunt haken. Zo kunnen we samen optrekken richting bedrijven en soms ook politiek.

Zijn er ook bedrijven die nadat jullie ze hebben uitgesloten hun beleid hebben aangepast?

Ja die zijn er. Een voorbeeld is Essilor, leverancier van onder andere brillenglazen. Ze werden door ons uitgesloten voor belegging vanwege onvoldoende dierproefbeleid. Een paar maanden later kwam het bedrijf bij ons terug met een dierproefbeleid dat aan onze eisen voldoet. Geheel op eigen initiatief. Dat is heel positief. Daarnaast is het bedrijf Amazon gestopt met de verkoop van wapens en wapenonderdelen. Triodos Bank is via UNPRI gezamenlijk opgetrokken met andere beleggers richting het bedrijf.

Zijn bedrijven altijd bereid om antwoord te geven?

Dit jaar is meer dan 90% van onze vragen beantwoord. Wij proberen hele toegespitste vragen te stellen, zo efficiënt mogelijk en zorgen dat we niet vragen naar de bekende weg. Bedrijven klagen vaak dat ze veel vragenlijsten krijgen en daar maken ze een keuze uit. Door alleen relevante vragen te stellen lukt het ons vaak om antwoorden te krijgen.

Het thema genetische modificatie en gemodificeerde voedingsgewassen (GMO’s) was afgelopen jaar ook een belangrijk onderwerp van onderzoek. Triodos Bank wijst het gebruik van GMO’s af en eist dat bedrijven het gebruik ervan minderen en inzichtelijk maken. Waarom eigenlijk?

Het gevaar van GMO’s zit vooral in de manier waarop het wordt toegepast. Zo wordt het gebruikt om gewassen te kweken die resistent zijn tegen onkruidbestrijdingsmiddelen. Het effect hiervan is dat er meer van die middelen gebruikt kan worden en alleen het gekweekte gewas overblijft. Dat is funest voor de biodiversiteit en voor de gezondheid. Op korte termijn is de opbrengst wellicht hoger maar op langere termijn kunnen de bestrijdingsmiddelen zich in de omgeving verspreiden, met ziekte onder mens en dier, en het ontstaan van resistente onkruiden tot gevolg.

Vaak zijn het de bedrijven die de zaden van deze gewassen verkopen, die ook de bestrijdingsmiddelen verkopen. Zij hebben er belang bij zoveel mogelijk bestrijdingsmiddelen te verkopen.

Wij willen dat bedrijven inzichtelijk maken of ze GMO’s gebruiken en daarmee consumenten de mogelijkheid bieden om te kiezen voor producten zonder GMO’s. Daarom omarmen we ook het initiatief van Whole Foods Market in de VS, dat als eerste bedrijf vrijwillig van plan is om alle producten van etiketten te voorzien waarop staat of er GMOs inzitten.

Waarom is dat zo belangrijk?

In Europa is etikettering van GMO’s verplicht. In andere werelddelen is dit niet het geval. Buiten Europa weten consumenten meestal niet dat er GMO’s in hun voeding zijn verwerkt. Er wordt bijna niet over gecommuniceerd en bedrijven vertonen veel weerstand om dit wel te doen.

Er werden maar 8 bedrijven geselecteerd van de 21 bedrijven die onderzocht zijn op betrokkenheid bij genetische modificatie, waarom is het zo moeilijk voor bedrijven om aan de Triodos standaard te voldoen?

We merken dat bedrijven steeds meer overgaan tot het gebruik van GMO’s. Met name in de VS zijn bepaalde gewassen zoals maïs eigenlijk per definitie genetisch gemodificeerd, tenzij het om biologische maïs gaat. Daarom is Ahold ook uitgesloten voor beleggingen. Zij handelen steeds meer in de VS, waar GMO’s veel meer geaccepteerd zijn. Daardoor voldoet Ahold in de VS niet meer aan onze richtlijnen.

In 2014 hebben jullie waterschaarste toegevoegd aan de minimum standaarden. Waarom is dit een belangrijk thema geworden?

Zoetwaterschaarste wordt in zijn algemeenheid een groter probleem. De problematiek kan regionaal heel verschillend zijn. Bedrijven hebben een belangrijke verantwoordelijkheid tegenover de lokale samenleving om te waarborgen dat burgers toegang hebben tot schoon drinkwater. Bovendien kan ook de productie stil komen te liggen wanneer geen drinkwater voorhanden is.

Wat kunnen bedrijven doen om water te besparen?

Bedrijven kunnen hun productieproces zodanig inrichten dat zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van vers water. Zo heeft Interface in de Nederlandse fabriek een gesloten watersysteem geïntroduceerd, waar in het proceswater steeds opnieuw wordt gebruikt en er helemaal geen vers water meer nodig is. Akzo Nobel is ook een goed voorbeeld: Dit bedrijf heeft als doelstellig om in 2015 in alle fabrieken een 100% duurzaam watermanagement systeem te introduceren.

Tot slot. Waar gaat Triodos Bank komend jaar extra op letten?

Een van de onderwerpen waar we eind 2014 actief mee aan de slag zijn gegaan is dierenwelzijn. We hebben inmiddels alle geselecteerde supermarkten en hotel- & restaurantketens hierover gesproken. Op basis van de informatie die wij ontvangen zijn we nu best practices aan het ontwikkelen. Deze kunnen we gebruiken om de dialoog met de bedrijven te intensiveren door concrete suggesties te doen voor verbetering. Het helpt als we in de dialoog met bedrijven kunnen verwijzen naar sectorgenoten die wel maatregelen hebben genomen. Een veel gehoord argument is toch dat maatregelen niet mogelijk zijn. We hopen met onze suggesties de bedrijven te stimuleren om het welzijn van dieren in de veehouderij te verbeteren. Ze gebruiken hun omvang al om lage prijzen bij leveranciers te krijgen, maar kunnen deze ook aanwenden voor het dierenwelzijn.

In 2015 geven we verdere opvolg aan de dialoog met de bedrijven en als we merken dat er sprake is van onvoldoende voortgang, dan lopen de bedrijven het risico dat ze niet meer in aanmerking komen voor belegging door Triodos Bank.

Downloads

Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014

Het totaal aan vermogen is in 2014 met 6% toegenomen tot EUR 2,7 miljard.

Uitgelicht uit de portefeuille: Keurig Green Mountain

Deze maand meer over Keurig Green Mountain.

Beleggingsklimaat februari 2015

In februari 2015 konden beleggers wederom een mooi rendement bijschrijven.