Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Waarom de Triodos-aandelenportefeuille in 2016 achterbleef bij de mondiale aandelenmarkt

13-01-2017 |

Het afgelopen jaar bedroeg het financieel rendement van de modelportefeuille aandelen slechts 2,6%. Niet-duurzame bedrijven rendeerden in 2016 met 11,1% juist bovengemiddeld. Omdat wij voor de duurzame aandelenportefeuille van Triodos Bank Private Banking heel specifieke keuzes maken, wijkt deze logischerwijs altijd al sterk af van de mondiale aandelenmarkt en ligt een positief of negatief verschil in financieel rendement voor de hand. Dit verschil is goed zichtbaar in onderstaande tabel. 

 

   2016  2015  2014 2013   2012  2011  2010  2009  2008  2007
 TBPB  2,6%  12,5%  18,0%  27,2%  15,6%  -2,7%  15,7%  34,3%  -36,7%  8,6%
 MSCI ACWI  11,1%  9,4%  19,3%  17,9%  14,5%  -3,7%  21,1%  31,1%  -38,4%  1,5%

 

   Gem 3 jr  Gem 5 jr  Gem 10 jr
  TBPB  11,2%  15,2%  7,7%
 MSCI ACWI  13,6%  14,6%  6,5%

De tabel laat zien dat duurzaam beleggen op een termijn van meerdere jaren vergelijkbaar is met de mondiale aandelenmarkt, en daar op een tienjaarstermijn zelfs comfortabel op vooruit loopt. Nu het beleggingsjaar 2016 een stevige uitzondering op deze trend is, vinden wij het belangrijk uit te leggen waar de afwijking tussen de Triodos-aandelenportefeuille en de ‘wereld’ door is veroorzaakt.

In onderstaande grafiek ziet u de belangrijkste factoren voor het lagere rendement van de modelportefeuille aandelen ten opzichte van de wereld.

grafiek-rendementen-2017

 

Welke keuzes zitten nu achter deze negatieve factoren? En wat hebben deze keuzes in 2016 aan rendement gekost? Een aantal factoren laten we hieronder de revue passeren. Omdat deze factoren soms meerdere thema’s omvatten tellen de factoren niet precies op tot 8,5%.

Uitsluiten fossiele energie

Triodos Bank belegt principieel niet in de sector fossiele energie. Dat is dit jaar in financiële zin nadelig: de prijzen voor fossiele energie stegen in 2016 fors en olie- en gasproducenten verwachten verdere stijgingen. De sector vertegenwoordigt circa 7% van de mondiale aandelenmarkt en presteerde in 2016 met een beursstijging van 32% uitzonderlijk goed. Dit kostte onze portefeuille 1,4%.

Weinig banken en helemaal geen zakenbanken

De sector financials is een sector waar Triodos Bank slechts beperkte bewegingsvrijheid heeft omdat verreweg de meeste banken niet aan onze minimumeisen voldoen. De sector is met 20% echter de grootste sector in de mondiale aandelenmarkt en presteerde daarbij ook nog eens met + 16% goed. De negen financials waar wij wel in kunnen beleggen lijken sterk op elkaar: ze zijn gevestigd in Europa, het zijn bijna allemaal banken, zij richten zich op het brede publiek en behoren niet tot de in 2016 financieel lucratieve groep van zakenbanken. Vanwege deze eenvormigheid vinden wij het verstandig slechts in een beperkt aantal banken te beleggen, wat ons dit jaar 0,9% rendement heeft gekost.

Lastig beleggen in gezondheidszorg

Gezondheidszorg is met 12% gewicht in de wereld een factor van belang. De sector bestaat uit een beperkt aantal, maar omvangrijke farmaceutische bedrijven en heel veel kleinere, zeer gevarieerde bedrijven. Slechts een enkele farmaceut vinden wij voldoende duurzaam, en wij zijn erg gecharmeerd van de kleinere, meer gespecialiseerde en toekomstgerichte bedrijven in deze sector. De sector als geheel had het in 2016 met - 4,0% rendement zwaar, onder andere als gevolg van de plannen van aankomend president Trump om Obama-Care weer grotendeels af te bouwen. De bedrijven waarin Triodos Bank belegt deden het in dat klimaat nog slechter. Dit kostte de Triodos portefeuille 1,1% rendement.

Juist wel beleggen in energie-transitie

Uiteraard belegt Triodos Bank in bedrijven die inspelen op de noodzakelijke energietransitie. Op mondiale schaal worden nog geen beursgegevens over deze sector bijgehouden. De bedrijven in onze aandelenportefeuille zitten ‘verstopt’ in de sectoren consumentengoederen (zuinige auto’s), industriële bedrijven (wind- en hydrotechniek) en ICT (solar- en de semi-conductorindustrie). We kunnen dus moeilijk vergelijkingen maken met de mondiale aandelenmarkt, maar de door ons geselecteerde bedrijven in onze portefeuille hadden in 2016 last van een veranderend politiek klimaat in de Verenigde Staten. Dit heeft ons naar onze schatting 0,7% rendement gekost.

Voorkeur voor Europa

De mondiale aandelenmarkt heeft haar zwaartepunt in de VS: 57% van alle beleggingen is Amerikaans en slechts een kwart Europees. Al lang hebben wij een voorkeur voor Europa: van onze portefeuille is iets meer dan de helft Europees. Redenen hiervoor zijn de ruimere aanwezigheid van grotere bedrijven die strategisch kiezen voor een duurzame bedrijfsvoering, de herkenbaarheid van de bedrijven voor onze klanten en onszelf, de verhandelbaarheid en het directe valutarisico. Deze voorkeur was ‘duur’ omdat de rendementsverschillen groot waren: Europa steeg slechts met 3%, terwijl Noord-Amerika 15% toenam. Dit leidde tot een 2,6% negatief verschil met de wereld.

Focus op defensieve groei bedrijven

Circa 1,6% van het verschil in rendement is toe te schrijven aan onze voorkeur voor kwalitatief sterke, groeiende bedrijven (structureel winstgevend, hoge rendementen op eigen vermogen, goede balans, voorspelbare winstgroei). Deze zogeheten ‘groei-stijl’ heeft de afgelopen jaren goed gepresteerd, vooral omdat de economische groei achterbleef en de rente steeds verder daalde. Vanaf de zomer van dit jaar is er een radicale verandering zichtbaar in dat klimaat: de lange rente stijgt weer iets en de economische groei trekt wereldwijd aan. Dit is juist een erg gunstig klimaat voor zogenaamde ‘waarde’-sectoren (Energie, Chemie, Financiële instellingen).

Individuele tegenvallers in onze selectie

Dit jaar presteerde een aantal bedrijven in onze portefeuille financieel onverwacht slecht. In totaal schatten wij het financiële effect hiervan op - 2,9%. Opvallend is dat dit zowel bij grotere bedrijven het geval was (Novo Nordisk en BT Group) als bij de duurzame pioniers zoals First Solar en Hain Celestial. Voor de grotere bedrijven is deze situatie waarschijnlijk tijdelijk: het langjarige rendement van Novo Nordisk en BT Group is nog steeds bijzonder positief. Voor de kleinere bedrijven is dat veel onduidelijker, omdat tegenvallers (maar ook meevallers) bij deze jonge bedrijven ’erbij horen’. Hun financiële herstelkracht is geringer en de belegger moet vaak forse verliezen incasseren die niet makkelijk terug zijn te verdienen.

Concluderend

2016 was voor duurzame beleggers misschien een teleurstellend jaar, maar voor ons is dit beslist geen reden om onze beleggingsfilosofie radicaal te wijzigen. Op langere termijn rendeert onze portefeuille immers beter dan de wereld en dat is ook conform onze verwachting. Wel merken we op dat de opname van kleinere, innovatieve bedrijven (de zogeheten pioniers) een extra risico in onze portefeuille introduceert. Als duurzame beleggers houden wij van deze pioniers: hun innovatiekracht is groot en zij zijn een voorbeeld voor de gevestigde industrie. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat de financiële risico’s ook groot zijn. Wij zullen daarom in 2017 onderzoeken of we op een meer defensieve wijze kunnen beleggen in deze aantrekkelijke, zeer duurzame bedrijven.

Samenvatting

Het rendementsverschil tussen de modelportefeuille aandelen en de mondiale aandelenmarkt is dit jaar 8,5%. Deze afwijking is voor ongeveer de helft te verklaren door onze keuze om uitsluitend in duurzame koplopers te beleggen. De andere helft is te verklaren door de consequentie van meer fundamentele beleggingskeuzes van Triodos Bank, zoals de expliciete keuze voor bedrijven met een bestendige groei, hoge kwaliteit van management en overzichtelijke bedrijfsvoering. Triodos Bank is ervan overtuigd dat onze mix van duurzame en fundamentele beleggingskeuzes op langere termijn succesvoller zal zijn dan de mondiale aandelenmarkt. Onze resultaten over de afgelopen 5 en 10 jaar laten dit ook duidelijk zien. Dat gezegd hebbende, zullen wij ons in 2017 buigen over hoe wij de koersrisico’s van de kleinere duurzame bedrijven in onze portefeuilles kunnen verkleinen, zonder aan impact in te boeten.

Grootste 'Zon op daken'-project op brouwerij

Nieuwe investering in 'Zon-op-daken'-project van bierbrouwer Heineken in Italië.

Bedrijf uitgelicht: Acuity Brands

Private Banking beoordeelt bedrijven voor haar beleggingsportefeuilles op hun duurzaamheidsprestaties en financiële prestaties.

Aan de slag met de duurzame werelddoelen

Wat betekenen de SDG's voor ons als duurzame investeerder?