Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Toegang voor iedereen

06-03-2017 |

Elektriciteit is een vorm van energie waar mensen op rekenen. Onze huishoudelijke apparaten, computers, telefoons en – steeds meer – auto's werken erop. Verder is elektriciteit belangrijk voor industriële en andere grote machines en apparaten, zoals die op boerderijen, in ziekenhuizen, scholen en fabrieken worden gebruikt. Maar terwijl 85% van de wereldbevolking erover kan beschikken, moeten 1,1 miljard mensen, vooral op het platteland van ontwikkelingslanden, het nog steeds zonder elektriciteit stellen, aldus de VN. Bovendien zijn, als het om koken gaat, naar schatting drie miljard mensen afhankelijk van vervuilende brandstoffen en technologie. Duurzame energie voor iedereen toegankelijk maken is daarom een belangrijke Sustainable Development Goal (SDG).

SDG-7-610

SDG 7 gaat in op deze kwestie. De focus van de onderliggende targets ligt op toegang, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van elektriciteit, en op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en investeringen in milieu en infrastructuur. Het doel van SDG 7 gaat daarom verder dan alleen het verzekeren van toegang tot energie; het speelt ook een belangrijke rol bij het uitroeien van armoede en het bevorderen van gezondheidszorg en scholing, en stimuleert de overgang naar schone, duurzame energie.

Investeringen in energie

Triodos investeert al meer dan 25 jaar in hernieuwbare energie, en in die tijd hebben we een schat aan ervaring en deskundigheid opgebouwd. We zijn een fervent voorstander van beleggen in nieuwe technologieën en oplossingen die de vraag naar energie beperken en efficiënt gebruik van energie bevorderen. We investeren in hernieuwbare energiesystemen en richten onze aandacht op het gebruik van volwassen technologie, zoals wind- en zonne-energie. Veel investeerders hebben hun geld belegd in energiedichte fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie en gas. Maar de voorraden van deze niet-hernieuwbare hulpbronnen raken uitgeput op aarde en bovendien leveren fossiele brandstoffen een aanzienlijke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen, de klimaatverandering en milieuvervuiling. Gebruik van hernieuwbare energie neemt toe, net als het aantal methodes voor het opwekken van waterkracht, wind- en zonne-energie. Daarom schuiven steeds meer investeerders met hun fondsen op in de richting van schonere energie.

Toegang bieden

Triodos investeert in het Britse Vodafone, de grootste telecomaanbieder ter wereld. Het bedrijf maakt zich er sterk voor om mensen in ontwikkelingslanden toegang te bieden tot essentiële informatie en communicatiemiddelen. Zo zijn mobiele telefoons bijvoorbeeld een belangrijk hulpmiddel, niet alleen om betalingen te verrichten, maar ook om de hulp van een arts te kunnen inroepen, of in het algemeen allerlei nuttige en belangrijke informatie te ontvangen. En Vodafone gaat nog verder. Omdat mobiele telefoons op elektriciteit werken, zorgt het bedrijf dat er zonne-energie beschikbaar komt in regio's zonder andere elektriciteitsbronnen.

Tesla en Solar City

Een ander belangrijk target van SDG 7 is zorgen dat hernieuwbare energie een groter aandeel in de wereldwijde energiemix verovert tegen 2030. Als er één is die een duidelijke bijdrage levert aan dit target, dan is het wel het bedrijf dat is ontstaan uit de recente fusie tussen SolarCity, de grootste speler op de Amerikaanse markt voor zonnepanelen en Tesla Motors, de fabrikant van elektrische auto's. Totdat de twee bedrijven op 17 november met goedkeuring van 85% van de aandeelhouders werd samengevoegd, investeerde Triodos Sustainable Pioneer Fund in beide ondernemingen. Als aandeelhouder gaven we onze volledige ondersteuning aan de acquisitie door Tesla. Wij menen dat dit een sterk bedrijfsmodel voor schone energie is. Het is gericht op transformatie, door volledig elektrische voertuigen aan te bieden, en in te zetten op geïntegreerde solaroplossingen, om op die manier bij te dragen aan een versnelde wereldwijde overgang naar duurzame energie met voornamelijk gedecentraliseerde energieopwekking, lokale energieopslag en intelligente elektriciteitsnetten. De ontwikkeling van zonnedaken voor huizen die onlangs werd aangekondigd en de opening van een fabriek voor gigabatterijen duiden erop dat het bedrijf goed op weg is.

Net als Vodafone dragen ook Tesla en SolarCity bij aan SDG 7 door toegang te bieden tot schone, duurzame energie. Elektriciteit kan lokaal gegenereerd en opgeslagen worden door huishoudens, in plaats van te worden geproduceerd en geleverd door grote nutsbedrijven.

 

Duurzame ontwikkeling vraagt om inclusieve financiering

Wat betekenen de SDG's voor ons als duurzame investeerder?

Bedrijf uitgelicht: Rockwell Automation

Private Banking beoordeelt bedrijven voor haar beleggingsportefeuilles op hun duurzaamheidsprestaties en financiële prestaties.

Beleggingsklimaat februari 2017

De modelportefeuille aandelen had in februari een rendement van 4,5%.