Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Toegang tot betaalbare huisvesting

06-09-2016 | In het dichtbevolkte India leeft meer dan de helft van de stedelijke bevolking in erbarmelijke omstandigheden in sloppenwijken. Shubham Housing Development Finance Company Limited is opgericht om hier iets aan te doen.

fondsen hypotheek artikel

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals) hebben het onderwerp huisvesting wereldwijd op de kaart gezet. Een van deze 17 doelstellingen is adequate, veilige en betaalbare huisvesting voor de gehele wereldbevolking in 2030. De achterliggende gedachte is dat goede huisvesting een belangrijke voorwaarde is om de extreme armoede, die vaak in dichtbevolkte stedelijke gebieden voorkomt, te kunnen verminderen. Eén manier om dit doel te bereiken is het verschaffen van hypotheken.

India is een van de grootste economieën ter wereld en het land zal in de komende decennia tot de dichtstbevolkte landen gaan behoren. Ondanks de indrukwekkende economische groei kent het land nog steeds veel armoede. Meer dan de helft van de 350 miljoen mensen in stedelijke gebieden woont in sloppenwijken of slechte woningen. Omdat deze groep niet of nauwelijks toegang heeft tot financiering, is het vrijwel ondoenlijk de eigen situatie te verbeteren.

De kloof dichten

Shubham Housing Development Finance Company Limited (Shubham), opgericht in 2010, richt zich speciaal op de grote groep van particulieren met een laag inkomen. De financiële instelling biedt deze groep hypothecaire leningen met een looptijd van maximaal 15 jaar. Deze leningen, die het belangrijkste product van Shubham vormen, zijn bedoeld voor aanschaf of verbetering van de woning. Triodos Fair Share Fund financiert Shubham.
Sanjay Chaturvedi, Chief Executive Officer bij Shubham Housing Development Finance Company, zegt hierover: "Shubham bedient de grote groep van gewone arbeiders die de ruggegraat zijn van de Indiaase economie, maar vreemd genoeg in de reguliere financiële sector niet voor een lening in aanmerking komen. Shubham heeft een manier ontwikkeld om deze groep een lening op basis van het daadwerkelijke inkomen van een huishouden te kunnen aanbieden."

Shubham richt zich op plattelandsbewoners, zelfstandigen of micro-ondernemers die zich ontwikkelen van huurders tot huiseigenaren. Met 87 vestigingen in 82 steden, verspreid over heel India, is Shubham tot op heden al 13.700 huishoudens van dienst geweest.

Sanjay Chaturvedi: "Het bezitten van een eigen woning is een belangrijke opstap naar verbetering van de leefomstandigheden van de leningnemer en zijn hele familie. Positieve effecten zijn bijvoorbeeld een betere gezondheid als gevolg van verbeteringen aan de woning, een sterkere maatschappelijke positie en een groter (zelf)vertrouwen. Bovendien bouwen leningnemers een kredietverleden op. Dat kan weer andere deuren openen, zoals een lening om een bedrijf te beginnen of uit te breiden."

De huur die mensen ‘uitsparen’ wordt in het huis gestopt, waarmee ze een spaarpot creëren die als pensioen kan worden gebruikt.

Toegang tot financiële dienstverlening

Arvind Kodikal, Senior Investment Officer bij Triodos Investment Management: "Shubham moedigt mensen die voor het eerst een lening afsluiten aan gebruik te maken van formele bancaire kanalen via hun woningbezit – een zeer belangrijk middel voor sociale mobiliteit en één van de belangrijkste pluspunten waaraan mensen met lage inkomens in hun leven kunnen werken.

Triodos Fair Share Fund

Triodos Fair Share Fund verstrekt leningen aan microfinancieringsinstellingen. Microfinanciering draait om het beschikbaar stellen van financiële diensten aan ondernemende mensen met lage inkomens in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. De toegang tot deze diensten, zoals lenen, sparen en betalen, stelt mensen in staat het heft in eigen hand te nemen, hun talenten beter te benutten en zo een betere toekomst op te bouwen voor henzelf en hun kinderen.

Van vernietiging naar ontwikkeling

De biodiversiteit op aarde vermindert in een snel tempo.

Bedrijf uitgelicht: Roche

Private Banking kiest de meest duurzame bedrijven om in te beleggen. Deze maand meer over Roche.

Beleggingsklimaat augustus 2016