Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Bezette gebieden

15-07-2014 | De wereld kent veel betwiste gebieden. Stukken land die door meerdere landen of groepen worden geclaimd op basis van historische of religieuze gronden. De Palestijnse bezette gebieden zijn het bekendste voorbeeld, maar er bestaan er veel meer. Hoe gaat Triodos Bank om met bedrijven die in deze gebieden actief zijn?

research-bezette-gebieden

Een betwist gebied is een land of internationaal erkende soevereine staat die een ernstig politiek of gewelddadig geschil heeft om het bezit van zijn land. Het geschil is vaak een oorzaak van langdurige bezetting en oorlog. Andere bekende voorbeelden zijn de Westelijke Sahara, Tibet, Iraaks Koerdistan, Kashmir en West-Papua.

In veel gevallen worden de mensenrechten van de inheemse bevolking of minderheden geschonden door het bezettingsregime. Mensen hebben geen bewegingsvrijheid meer en zijn het recht op zelfbeschikking verloren. Deze onderdrukte groepen hebben vaak ook geen toegang tot de lokale hulpbronnen van hun land. Ze hebben minder kans op een baan, de arbeidsomstandigheden zijn slechter en ze worden gediscrimineerd door de bezetters. Deze schendingen verergeren wanneer de bezettende partij zich vestigt in het gebied, zoals het geval is in de Palestijnse gebieden.

Bedrijven in betwiste gebieden

Wat kan een bedrijf nu wel en niet doen in een bezet gebied? Een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is vanwege de complexiteit. Daar komt bij dat sommige activiteiten van bedrijven een positieve impact op het gebied kunnen hebben en we die juist willen stimuleren.

Wanneer een beursgenoteerd bedrijf uit het beleggingsuniversum van Triodos Bank actief is in een bezet gebied, wordt de betrokkenheid van het bedrijf in de twist onderzocht. We willen namelijk eerst zeker weten of het bedrijf niets te doen heeft met schending van mensenrechten. De visie van de Verenigde Naties is leidend voor Triodos Bank. En daarnaast kijken we of de bedrijfsactiviteiten een positieve bijdrage leveren aan de inheemse bevolking.

Casus: Potash Corporation

De Westelijke Sahara is een voorbeeld van een bezet gebied. Ooit werd het land door Spanje bezet, en nu eigent Marokko zich de voormalige kolonie toe. Marokko heeft hierdoor toegang tot de voornaamste steden en de natuurlijke hulpbronnen. Fosfaat en vis zijn de belangrijkste hulpbronnen van het land.

De Marokkaanse regering maakt gebruik van strijdkrachten om het gebied te bezetten en heeft zelfs een omheining om het gebied gebouwd. De inheemse bevolking van de Westelijke Sahara heeft hierdoor beperkte bewegingsvrijheid. De lokale Sahrawi bevolking die leeft in dat gebied wordt onderdrukt, gediscrimineerd en kan niet profiteren van opbrengsten van het land.

Het beursgenoteerde en Canadese bedrijf Potash Corporation is actief in dit gebied als grootste afnemer van het fosfaat en daarom deden we onderzoek naar hun activiteiten in de Westelijke Sahara.

Het winnen van fosfaat wordt door de VN als onrechtmatig gezien, tenzij de plaatselijke bevolking er voordeel uit haalt. Iris Lether van Triodos Sustainability Research: “Op basis van ons onderzoek hebben wij geconcludeerd dat het bedrijf weliswaar inspanningen levert om de lokale economie te stimuleren en het onderwijs, gezondheidszorg en culturele activiteiten naar een hoger niveau te brengen, maar dat dit onvoldoende ten goede komt aan de Sahrawis zelf. Daarom is Potash uitgesloten van het duurzame beleggingsuniversum van Triodos Bank.”

Beleggen op basis van duurzame criteria

Beleggen op basis van duurzame waarden vereist specifieke expertise. Als klant profiteert u van de jarenlange ervaring van Triodos Bank.