Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Oproep voor strenger beleid conflictmineralen

10-11-2014 | Triodos Investment Management heeft samen met een aantal andere duurzame investeerders en investeringsorganisaties een verklaring opgesteld om het gebruik van conflictmineralen terug te brengen. Deze verklaring is verzonden aan de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad.

conflict-mineralen-fondsennieuws

Oproep

Het is een oproep aan de beleidsmakers van Europa om de voorgestelde EU-verordening conflictmineralen en de Amerikaanse wet betreffende omstreden mineralen (de ‘Dodd-Frank Section 1502’) beter te verenigen en na te leven. Deze laatste wet werd in 2010 in het leven geroepen om te voorkomen dat Amerikaanse bedrijven mineralen uit de conflictmijnen in de Democratische Republiek van Congo (DRC) halen.

Schending mensenrechten

In het voorstel uiten de ondertekenende partijen hun zorgen over de schending van mensenrechten bij het winnen van conflictmineralen. Daarnaast geven de partijen aan dat een betere regelgeving gewenst is om dit risico te beperken. In december 2014 zal het voorstel in het Europees Parlement besproken worden.

Twee veranderingen

De voorgestelde EU-verordening vereist twee belangrijke veranderingen om de positieve ontwikkeling van de Amerikaanse wetgeving te versterken. In de eerste plaats doen de investeerders een beroep op Europa om de voorgestelde EU-verordening beter af te stemmen met de bestaande Amerikaanse wet. En daarnaast zou de wet moeten gelden voor alle bedrijven die producten met conflictmineralen vervaardigen.

Betere rapportage

Eric Holterhues, hoofd Socially Responsible Investments bij Triodos Investment Management, vindt de Amerikaanse wetgeving een baanbrekend voorbeeld van een verlichte impactvolle rapportage rondom mensenrechtenschending. “De uitsluiting van het gebruik van conflictmineralen in de Verenigde Staten veranderde van een reputatieprobleem voor een paar toonaangevende merken naar een meldplicht voor de hele sector. Wij zijn van mening dat de Europese verordening van ten minste vergelijkbare sterkte moet zijn. Zo kunnen beleggers en consumenten weloverwogen keuzes maken om medeplichtigheid aan schendingen van de mensenrechten te voorkomen."

Sterke standaard

Gelijktrekken van de Europese en Amerikaanse regelgeving zou een sterke uniforme internationale standaard voor onderzoek en uitsluiting van conflictmineralen moeten creëren. Dit zal wereldwijd voor meer robuustheid in de keten zorgen en het risico van de belegger wordt beperkt. Betere regelgeving stimuleert de eerlijke winning van mineralen in Congo en zal helpen een einde aan het conflict in dit land te maken.

De verklaring is een initiatief van een werkgroep, bestaande uit Triodos Investment Management, Boston Common Asset Management, Calvert Investments, Eurosif, Responsible Sourcing Network, Trillium Asset Management en US SIF (Forum voor Duurzaam en Verantwoord Investeren).

Conflictmineralen

Hoe gaan we om met bedrijven die conflictmineralen gebruiken?

Uitgelicht uit de portefeuille: Adidas

Private Banking selecteert duurzame koplopers voor uw beleggingsportefeuille. Adidas is daar een van.

Beleggingsklimaat oktober 2014

Oktober 2014 zal de boeken ingaan als onrustige maand.