Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Meer welzijn voor dieren in de vee-industrie

06-07-2015 | Zorgt de toenemende bezorgdheid over dierenwelzijn voor een beter leven voor dieren? De aandacht voor dierenwelzijn in de vee-industrie groeit. Zo wordt dierenwelzijn in verband gebracht met milieu-impact, productveiligheid en gezondheid. Ook zijn er meer schandalen zoals het paardenvleesschandaal waardoor consumenten bezorgder zijn geworden over het vlees dat in de supermarkt ligt. Daarnaast is er meer aandacht vanuit dierenwelzijnorganisaties en zijn er veranderingen in de politiek gaande. De Europese Unie stelt zich strenger op rondom het welzijn van vee.

Koeien 610x150

Weinig informatie

Ondanks deze toegenomen aandacht en zorg is er nog weinig belangstelling voor dit onderwerp bij beursgenoteerde bedrijven. De meeste bedrijven publiceren nauwelijks over het welzijn van dieren en maken hun normen rondom dit thema niet bekend. Er wordt nu een begin mee gemaakt, maar slechts weinig bedrijven voldoen aan de strikte beleggingscriteria van Triodos Bank op het gebied van dierenwelzijn. Triodos Bank vindt dat bedrijven die veel dierlijke ingrediënten gebruiken op zijn minst inzet moeten tonen voor dierenwelzijn door het hebben van een wereldwijd dierenwelzijnsbeleid. Het beleid moet verder gaan dan de wettelijke eisen. Robuuste normen, idealiter per diersoort. En de naleving moet structureel gecontroleerd worden.

Dialoog met de industrie

Eind vorig jaar zocht Triodos Research contact met tien bedrijven uit het duurzame beleggingsuniversum. Allemaal bedrijven uit de voedselindustrie of het hotel- en restaurantwezen. Het zijn bedrijven die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid in hun industrie. De respons was positief. Zeven bedrijven zegden toe de door Triodos Research voorgestelde verbeteringen te bespreken en twee andere bedrijven stelden aanvullende informatie ter beschikking over de wijze waarop zij omgaan met dierenwelzijn.

Wereldwijd

Sommige bedrijven breiden hun productaanbod uit met bijvoorbeeld vegetarische producten en producten waar een hogere standaard rondom dierenwelzijn wordt aangehouden. En bedrijven als Whitbread, Sainsbury's en Colruyt beschouwen het dierenwelzijn al als een van de aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij hebben uitgebreide programma’s opgesteld met hun leveranciers om het welzijn van dieren te verbeteren.

Wereldwijde normen omtrent het welzijn van vee zullen moeilijk te realiseren zijn. Verschillen in cultuur, lokale regelgeving en prijsstelling maken dit ingewikkeld. Lokale omstandigheden spelen ook een rol. Zo eiste Sainsbury’s dat leveranciers van hun producten meer stro in stallen zouden bieden. Echter konden ondernemers in Ierland niet aan dit verzoek voldoen doordat lokaal stro ontbrak en de eis dus te hoge kosten met zich meebracht.

In de Verenigde Staten is de regelgeving rondom het welzijn van landbouwdieren zeer beperkt. Om deze reden stellen bedrijven vaker eigen normen en naast dat dit toe te juichen is voor de dieren, is het voor bedrijven een kans om zich op dit gebied te onderscheiden van de concurrentie. Whole Foods Market valt bijvoorbeeld op omdat ze met succes haar eigen ‘dierenwelzijns-ratingsysteem’ ontwikkelde.

Strengere minimumeisen

Triodos Research maakte een verslag van de belangrijkste bevindingen in het onderzoek naar de tien bedrijven en schreef opnieuw aan alle bedrijven in het beleggingsuniversum een brief met daarin per bedrijf aanbevelingen op maat. Triodos Research zal de voortgang bij deze bedrijven monitoren en de bevindingen en de reacties van de bevraagde bedrijven gebruiken om de beleggingscriteria te optimaliseren.

Beleggingsklimaat juni 2015

De internationale aandelenmarkten hebben in juni een deel van hun jaarwinsten moeten prijsgeven.

Uitgelicht uit de portefeuille: ASML

ASML is een van de innovators op het gebied van microchips.