Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Laat je stem horen

De invloed van aandeelhouders

09-11-2015 | Of een aandeelhouder nu een volmacht geeft of een vergadering bijwoont, stemmen is de manier om invloed te hebben bij beursgenoteerde bedrijven. Hoe pakt Triodos Bank dit aan bij de bedrijven waarin ze investeert? En welke resultaten hebben we daarmee bereikt?

stemmen 610x174

Het recht om te stemmen

De jaarvergaderingen van beursgenoteerde bedrijven (AVA’s) zijn openbare evenementen waar bedrijfsleiders, directeuren en aandeelhouders bij elkaar komen. Deze vinden meestal plaats in het ‘AVA seizoen’ in het voorjaar. Aandeelhouders hebben het recht om te stemmen over de agendapunten, dat kunnen bijvoorbeeld voorstellen zijn voor nieuwe bestuursleden of de financiële resultaten van het voorgaande jaar. Maar ook een toekomstige strategie kan een agendapunt zijn waarover gestemd wordt. Aandeelhouders die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, hebben de mogelijkheid met een volmacht te stemmen. Een elektronisch systeem registreert dan de stemmen. Dit systeem heeft ertoe geleid dat steeds meer aandeelhouders hun stem laten horen.

Nadeel van de volmacht

Daar staat tegenover dat het door de mogelijkheid te stemmen vanuit huis, minder druk is op de aandeelhoudersvergadering. De dialoog tussen – vooral de grote – aandeelhouders en de bedrijven verdwijnt daardoor achter gesloten deuren. Een Algemene Aandeelhoudersvergadering diende altijd als een forum waar de belangrijke zakelijke ontwikkelingen werden gedeeld en besproken.  Het was vaak de enige mogelijkheid voor aandeelhouders om vragen rechtstreeks aan een raad van bestuur te stellen zodat ze een volledig weloverwogen stem kunnen uitbrengen. Nu er steeds meer aandeelhouders wegblijven van de vergadering zelf, lijken de discussies daar niet meer zo relevant te zijn en ook hebben ze nog weinig invloed op de stemmen.

Proactieve aanpak

Triodos Bank benut het stemrecht zoveel mogelijk door de bedrijven waarin we investeren in het begin van elk jaar te informeren over het feit dat we aandelen bezitten. In deze brief vragen we ook aandacht voor een bepaald onderwerp. Dit jaar is dat diversiteit binnen het bestuur van een bedrijf vooral gericht op een betere verdeeldheid van mannen en vrouwen. Tot slot wijzen we de bedrijven op onze stemrichtijnen zodat zij weten hoe Triodos Bank zal stemmen over bepaalde thema’s.
Omdat de SRI Funds in bedrijven over de hele wereld investeren, is het voor Triodos Bank niet mogelijk bij alle vergaderingen aanwezig te zijn. We selecteren er een aantal waar we wel bij willen zijn, voor de overige gevallen gebruikt Triodos Bank haar volmacht. Zodra de agenda van een AVA wordt gepubliceerd, maken we de stemmen op en informeren we de bedrijven hierover. In de meeste gevallen lukt het om bedrijven voorafgaand aan de vergadering te informeren over hoe wij voornemens zijn te stemmen. Regelmatig leidt dit tot aanvullende dialoog met het bedrijf. Soms veranderen we onze stem naar aanleiding van deze dialoog. En soms past het bedrijf een agendapunt aan. Dit beschouwen we als een zeer positief resultaat van onze aanpak.

Resultaten in 2015

Dit jaar bezochten we de AVA van RELX (voorheen Reed Elsevier) en Royal Wessanen. Twee zeer diverse vergaderingen. RELX legde slechts kort haar corporate strategie en resultaten uit, met korte vragen van slechts vier aandeelhouders. Wij vroegen het bedrijf naar het complexe en het overmatige beloningsbeleid. Aan de andere kant kwam er bij Royal Wessanen wel een uitgebreide discussie op gang. We complimenteerden het bedrijf met haar inzet  om leider in gezonde en duurzame voeding te worden en we zochten bevestiging dat het bedrijf zal vasthouden aan deze strategie voor de lange termijn.

Voor de overige bedrijven waarin we investeren, hebben we gestemd bij volmacht. Tot nu toe heeft Triodos Bank in 2015 haar stem uitgebracht op 115 vergaderingen. Alle stembiljetten zijn te vinden op de website van Triodos Bank.

Beleggingsklimaat oktober 2015

Na de zeer zwakke zomerperiode lieten de internationale aandelenmarkten in oktober een fors herstel zien.

Uitgelicht uit de portefeuille: Inditex

Deze maand meer over Inditex, een Spaans kledingbedrijf met meer dan 140.000 werknemers en 6.700 winkels in 85 landen.

Microfinanciering blijft belangrijk

Waarom en hoe financiert Triodos Bank microfinanciering?