Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Invloed op overheidsbeleid

06-06-2016 | Triodos Research onderzoekt beursgenoteerde bedrijven op duurzaamheid. Met het stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen en het stellen van kritische vragen stimuleert Triodos Bank grotere, beursgenoteerde bedrijven duurzame veranderingen binnen het bedrijf teweeg te brengen. Onze betrokkenheid kan zich ook vertalen in het beïnvloeden van overheidsbeleid. Bijvoorbeeld rondom de strengere Europese wetgeving om conflictmineralen uit te sluiten. Hoe werkt dat?

Research publieke opinie 610x200

Al meer dan tien jaar lang is Triodos Research actief om bedrijven aan te sporen geen conflictmineralen te gebruiken in hun producten. In veel elektrische apparaten die we gebruiken zitten mineralen zoals goud, tantalium, tin en wolfraam die bijvoorbeeld komen uit de Democratische Republiek Congo (DRC) en omliggende landen. De opbrengsten van deze grondstoffen worden gebruikt om de burgeroorlog te financieren.

Europese wetgeving

De betrokkenheid van Triodos Bank in dit dossier bestaat onder andere uit gesprekken over verantwoord gebruik van mineralen uit conflictgebieden. Daarnaast riepen we bedrijven op zich uit te spreken tegen deze mineralen. In samenwerking met belangrijke bedrijven en NGO’s initieerde Triodos Research een oproep aan leden van het Europees Parlement om bedrijven te verplichten hun toeleveringsketen zorgvuldig te controleren op conflictmineralen. In 2014 werd al een soortgelijke brief verstuurd naar de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement. Op 20 mei 2015 stemde het Europese Parlement in met deze verplichte controle op conflictmaterialen in de toeleveringsketen.

Waarom inmenging?

Op zich is inmenging in overheidsbeleid geen doel van Triodos Research. De voorkeur gaat uit naar stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen en het stellen van kritische vragen aan bedrijven. Het onderwerp conflictmaterialen drong zich echter op toen de Verenigde Staten zorgvuldige controle van de toeleveringsketen wettelijk verplicht stelden en daarmee de weg plaveide voor Europa om een soortgelijke wet in te voeren. Triodos Research slaagde erin een groot aantal beleggers aan te trekken die hun steun wilden geven om dit onderwerp ook in Europa voor het publieke voetlicht te brengen.

De stemming in het Parlement fungeerde als signaal aan andere bedrijven binnen het duurzaam beleggingsuniversum van Triodos Bank om het thema conflictmaterialen tot prioriteit te maken en aanvullende eisen te formuleren voor hun ketenbeheer.

Werken aan impact

De conflictmineralenzaak laat zien welke invloed op overheidsbeleid kan worden uitgeoefend door beleggers. Bij het inmengen in overheidsbeleid past Triodos Research een stakeholdersmodel toe. Hierbij wordt niet gekeken vanuit winst of een politieke agenda, maar de milieu- en maatschappelijke aspecten worden in overweging genomen.

De focus van Triodos Bank als belegger blijft betrokkenheid bij beursgenoteerde bedrijven. Deze samenwerking in het publieke domein is een van de vele manieren om dit te bereiken. Om dit te kunnen doen, moet er wel een verbinding zijn tussen het overheidsbeleid en de rol van Triodos Bank als belegger. Uiteindelijk is het belangrijkste doel niet de rechtstreekse invloed op overheidsbeleid, maar het beïnvloeden van bedrijven om ze duurzamer te maken.

Bijzondere koeienstal

De Kwatrijnstal van melkveehouder Sjaak Sprangers is de koeienstal van de toekomst.

Beleggingsklimaat mei 2016

De modeportefeuille aandelen steeg de afgelopen maand met 4% en maakte daarmee het verlies van eerder dit jaar ongedaan.

Bedrijf uitgelicht: Cognizant

Dit Amerikaanse IT -bedrijf met Indiase wortels is de technologiepartner van veel grote bedrijven.