Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Het verlies van belastingontwijking

08-03-2016 | Het onderwerp winstbelasting zorgt regelmatig voor politieke en maatschappelijke discussie. Hoe zit dat nu eigenlijk met die winstbelasting? En hoe denkt Triodos Bank daarover?

belasting-research

Iedereen krijgt te maken met belasting. We betalen belasting over ons salaris, over het voedsel dat wij kopen of voor het bekijken van die mooie film. Daar profiteren we als samenleving ook van. Zo krijgen we daar bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid voor terug.

Voorzieningen die ook van belang zijn voor het bedrijfsleven. Mede daarom vragen nationale overheden aan bedrijven om belasting te betalen over winst. Zo dragen bedrijven bij aan de ontwikkeling van landen en samenlevingen.

Belastinggat

Toch zijn er bedrijven waar de lokale belastingafdracht niet in evenwicht is met de lokale economische activiteiten. Deze bedrijven betalen dus relatief weinig belasting over hun winsten.

Financieel onderzoeksbureau MSCI onderzocht eind 2013 hoeveel winstbelasting bedrijven afstaan. Wat bleek: bij 243 van de 1093 onderzochte bedrijven was sprake van een zogenoemd ‘belastinggat’. Deze bedrijven betaalden gemiddeld 17,7% belasting over de winst. In de landen waar zij die winst maakten, was het gemiddelde belastingtarief 34%.

Maatschappelijk debat

Zo een belastinggat ontstaat bijvoorbeeld door handige constructies waarmee bedrijven minder belastingen hoeven te betalen. Prettig voor de korte termijn. Het bedrijf behaalt een hogere winst en de aandeelhouders krijgen meer rendement. Maar is dit ook voordelig voor de lange termijn?

Rosl Veltmeijer, hoofd van de afdeling Triodos Research, denkt van niet. “Belastingontwijking heeft de afgelopen jaren voor een levendig politiek en maatschappelijk debat gezorgd en steeds meer bedrijven en investeerders zijn zich bewust van de financiële en reputatierisico’s op de lange termijn. Onder invloed van dit debat wordt momenteel een nieuwe internationale belastingaanpak ontwikkeld. De verwachting is dat dit zal leiden tot hogere belastingen voor bedrijven en striktere controle op naleving van de regelgeving.”

Rechtvaardig en transparant

Triodos Bank inspireert het bedrijfsleven en de politiek om te bij te dragen aan een rechtvaardig en transparant systeem rondom winstbelasting. Als Triodos Bank in een beursgenoteerd bedrijf investeert, gaat Triodos Research het belastingbeleid van het bedrijf na. Zo vinden wij het bijvoorbeeld belangrijk dat een bedrijf belasting betaalt in het land waarin de economische activiteiten plaatsvinden en daar transparant over rapporteert. Uit eigen onderzoek en dialoog blijkt dat dit nog niet bij elk bedrijf het geval is.

CBCR

Een ontwikkeling die daarbij een belangrijke bijdrage kan leveren is Country-by-Country reporting (CBCR). In juli vorig jaar stemde het Europees Parlement voor invoering van deze verplichte rapportage, waarin bedrijven per land de winsten, betaalde belasting en ontvangen publieke subsidies inzichtelijk maken.

Triodos Bank ondersteunt CBCR, omdat het bijdraagt aan meer transparantie en verantwoording over winstbelasting. Daarnaast helpt het Triodos Bank aan handvatten en werkbare criteria om bedrijven hierop te kunnen beoordelen.

Nationale overheden

Naast deze ontwikkeling op Europees niveau, is het belangrijk dat er op nationaal niveau verandering plaatsvindt. Het komt nog regelmatig voor dat nationale regeringen bedrijven lokken met gunstige belastingtarieven. Veltmeijer: “Gezamenlijke inzet van bedrijven en overheden is van belang om tot een gedeelde visie te komen. Daarom richten we onze dialoog nadrukkelijk ook op nationale overheden en niet alleen op bedrijven.”

Triodos Bank sprak in juni vorig jaar op een seminar voor leden van het Europees parlement om het belang van CBCR te benadrukken. Daarnaast presenteerde Triodos Bank samen met de UNPRI Tax Taskforce in november vorig jaar aanbevelingen voor investeerders over hoe bedrijven te benaderen over dit onderwerp.

Met deze inspanningen hoopt Triodos Bank de politiek en het bedrijfsleven te inspireren richting algemeen geaccepteerde normen rondom winstbelasting. Met behulp van dit soort normen is het voor investeerders gemakkelijker om bewuste investeringskeuzes te maken.

12% groei voor Triodos Bank Private Banking

Het totale beheerd vermogen van Triodos Bank Private Banking groeide in 2015 met 12%.

Beleggingsklimaat februari 2016

De aandelenkoersen daalden verder in februari. De zorgen over de groei van de wereldeconomie waren wederom van invloed op de beurs.

Bedrijf uitgelicht: Assa Abloy

Dit Zweedse bedrijf maakt gebouwen veiliger en duurzamer.