Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Werken aan een gezondere wereld

07-02-2017 |

Een goede gezondheid en welvaart voor alle leeftijden. Dat is doel 3 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit doel, dat net als alle andere doelen voor 2030 gehaald moet worden, gaat over zwangerschap, gezondheid van moeder en kind, overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten, en algemeen toegankelijke gezondheidszorg en medicatie. Triodos Bank kan als investeerder bijdragen aan het realiseren van dit doel.

sdg3 610

Dit doen we door een strikte methodiek die we toepassen bij het selecteren van bedrijven waarin we investeren. Niet alleen in de gezondheidssector. Gezondheid speelt ook een belangrijke rol in de selectie van bedrijven in een sector als voedingsmiddelen, drank en tabak.

Toegankelijke gezondheidszorg

Elke SDG is onderverdeeld in meerdere specifieke doelen. Een van deze doelen gaat over universele gezondheidszorg voor iedereen, inclusief toegang tot essentiële zorgvoorzieningen. Het duurzame beleggingsuniversum van Triodos Bank draagt bij aan het bereiken van dit doel, door te investeren in bedrijven met activiteiten die een gezonde levensstijl bevorderen. Een goed voorbeeld hiervan is Teladoc, een telezorgorganisatie die gebruikt maakt van telefoon en videoconferencing om medische zorg op afstand te verlenen.

Patiënten krijgen toegang tot het platform via hun werkgever of verzekering, en worden via mobiele apparatuur, internet, video en telefoon in contact gebracht met artsen. Teladoc biedt zijn diensten aan in de Verenigde Staten. Het platform is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en verbetert daarmee de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Ook draagt het platform bij aan vermindering van de kosten voor de gezondheidszorg, omdat naar schatting een derde van alle ambulante zorgbezoeken via telezorg kan worden behandeld. Dankzij deze efficiency kan het helpen het artsentekort in de VS op te lossen. 

Preventie van niet-overdraagbare ziekten

Een ander doel van SDG 3 is om in 2030 kindersterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten via preventie en behandeling met een derde te hebben ingeperkt, en ook om mentale gezondheid en welzijn te bevorderen. Een schatting van de VN uit 2012 toont dat 68% van het totale aantal sterfgevallen wereldwijd te wijten was aan niet-overdraagbare ziekten, en dat 52% van de vroegtijdige sterfte (jonger dan 70 jaar) het gevolg was van niet-overdraagbaare ziekten zoals kanker, diabetes, hart- en vaatziekten en chronische luchtwegaandoeningen.

Om te voldoen aan dit doel is het verminderen van tabakgebruik van cruciaal belang. Triodos Bank beschouwt tabak van oudsher als een niet-duurzaam product vanwege de gevolgen van roken voor de gezondheid, en we hebben de tabaksindustrie daarom altijd al uitgesloten uit onze investeringen.

Drugs- en alcoholmisbruik terugdringen

Een derde subdoel van SDG 3 is het versterken van preventie en behandeling van drugsmisbruik, inclusief schadelijk alcoholgebruik. Volgens het Sustainable Development Knowledge Platform van de VN werd het gemiddelde alcoholverbruik wereldwijd in 2015 geraamd op 6,3 liter zuivere alcohol per persoon per jaar van 15 jaar of ouder. Er zijn regioafhankelijke variaties, waarbij het hoogste verbruik zich voordoet in ontwikkelde regio's (10,4 liter per persoon) en het laagste in Noord-Afrika (0,5 liter per persoon).

Hoewel we producenten van alcoholische dranken niet uitsluiten, stellen wij als voorwaarde voor investering dat het bedrijf overmatig gebruik van alcohol expliciet afwijst. Ook bekijken we hoe een bedrijf de verkoop en marketing van alcohol onder minderjarigen, die zeer gevoelig zijn voor alcoholmisbruik, voorkomt.

Meer weten over de SDG’s? Kijk op sdgnederland.nl

Bedrijf uitgelicht: DaVita

Private Banking beoordeelt bedrijven voor haar beleggingsportefeuilles op hun duurzaamheidsprestaties en financiële prestaties.

Beleggingsklimaat januari 2017

De modelportefeuille aandelen behaalde in januari een rendement van 1,2%. De stijging van de referentie-index MSCI World All Countries bedroeg 0,3%.