Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Energiezuinige gebouwen

07-01-2016 | De invloed van gebouwen op klimaatverandering is groot. Het is daarom goed nieuws dat er momenteel een positieve verschuiving is in de bouwsector. Zowel in de manier waarop gebouwen worden ontworpen als de wijze waarop ze van energie worden voorzien. Deze aanpak leidt tot een lagere uitstoot. Onze investeringen ondersteunen en stimuleren deze ontwikkelingen.

energiezuinige-gebouwen

Aanzienlijke invloed

Volgens een rapportage in het milieuprogramma van de Verenigde Naties zijn gebouwen verantwoordelijk voor meer dan 40 procent van het wereldwijde energieverbruik en een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Zonder steun voor energiezuinige gebouwen is de kans dan ook klein dat de mondiale doelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van bijvoorbeeld CO₂worden gehaald. Tenzij we gebouwen energiezuiniger maken en schone elektriciteit bij nieuwbouw of verbouw inzetten, zullen we grote moeite hebben om de opwarming van de aarde tot 2°C te beperken. In het VN-Milieuprogramma staat dat ieder land de beperking van uitstoot van broeikasgassen door gebouwen tot de hoeksteen van de plannen tegen klimaatverandering moet maken. Om dit te realiseren moeten steeds meer bedrijven worden aangespoord de markt te betreden en meer relevante producten en diensten te ontwikkelen.

De juiste fundamenten leggen

De belangrijkste bron van uitstoot van gebouwen is hun energieverbruik en hun afhankelijkheid hiervoor van energiecentrales die fossiele brandstoffen gebruiken. Gebouwen worden echter steeds vaker zo ontworpen dat zij hun eigen schone en hernieuwbare energie lokaal kunnen produceren met behulp van windmolens en zonnepanelen. Als de ontwikkelaars vanaf de ontwerpfase rekening houden met energieverbruik en -zuinigheid, kunnen gebouwen ertoe bijdragen dat energie efficiënter wordt gebruikt, gedistribueerd of opgeslagen. En voor bestaande gebouwen is er ook nog hoop, als  energie- en emissieplanning onderdeel wordt van het renovatieproces. Door de energie-efficiency in een gebouw te vergroten en hernieuwbare energie te gebruiken, kan de uitstoot van schadelijke gassen drastisch worden teruggedrongen.

Gebouwen die met elkaar 'praten'

De uitstoot kan ook worden verminderd door gebouwen te laten samenwerken. Triodos Vastgoedfonds is een proef gestart met zes kantoorgebouwen in Nederland. De zes gebouwen, die allemaal energie produceren, zijn samengevoegd in een netwerk. Als er in een gebouw energie wordt geproduceerd op een tijdstip waarop er geen eigen vraag naar is, dan kan de ‘overtollige’ energie worden geleverd aan een of meer van de andere gebouwen in het netwerk. Bij de productie van grote hoeveelheden energie kan die extra energie direct worden gebruikt en verspreid over alle gebouwen of voor latere distributie in accu’s worden opgeslagen. Deze slimme afstemming van vraag en aanbod betekent dat de gebouwen minder energie uit fossiele bronnen nodig hebben, zodat de CO²-uitstoot wordt verminderd.

Investeren om verandering te stimuleren

De Triodos Sustainable Funds investeren in diverse bedrijven die producten en diensten bieden op het gebied van duurzaam energiegebruik – variërend van bedrijven die energiezuinige apparatuur of isolatiematerialen produceren tot bedrijven die duurzame energie genereren en opslaan. Voorbeelden van bedrijven waarin wordt geïnvesteerd zijn:

  • Kingspan levert isolatieproducten en hernieuwbare (zonne-)energie 
  • Nibe Industrier is gespecialiseerd in warmtepompen en andere energiezuinige oplossingen voor gebouwen 
  • Acuity levert LED-verlichting en slimme verlichtingsystemen 
  • SolarCity biedt volledige zonnesystemen, inclusief oplossingen voor opslag thuis
  • Hannon Armstrongfinanciertenergiezuinige installaties in onroerend goed

De Klimaattop 2015: een terugblik

Hoe vinden we eigenlijk dat de Klimaattop verlopen is?

Beleggingsresultaten: Terugblik 2015

Welke sectoren en bedrijven deden het goed in 2015? In welke nieuwe bedrijven gingen we beleggen?

Beleggingsklimaat december 2015

Het beleggingsjaar 2015 werd gekenmerkt door grote schommelingen in de markten.