Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

De energietransitie - wie geven het goede voorbeeld?

08-02-2016 | Het gebruik van duurzame energie is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Overal ter wereld investeren zowel bedrijven als individuele huishoudens in schone energieopwekking om hun CO₂-uitstoot te verminderen. Toch gaat de transitie te langzaam om de opwarming van ons klimaat te beperken tot maximaal 2°C. Wie geeft het goede voorbeeld?

EDPS 610x150

Om gehoor te geven aan de afspraken die op de klimaattop in Parijs werden gemaakt, moeten alle marktpartijen - overheden, bedrijven en consumenten, maar ook beleggers – nog meer investeren in hernieuwbare energie. Dit artikel belicht de inspanning van beursgenoteerde bedrijven om hun CO₂-uitstoot te beperken. De koplopers hierin behoren tot het duurzame beleggingsuniversum van Triodos Bank.

Koplopers

Dat we producenten van hernieuwbare energie tot de koplopers rekenen zal niemand verbazen. Een voorbeeld van zo’n producent is EDP Renovaveis uit Portugal. Maar het zijn juist de bedrijven die niet direct actief zijn in duurzame energie die een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Goede voorbeelden hiervan in ons beleggingsuniversum zijn het Zweedse kledingmerk Hennes & Mauritz (H&M) en het Zwitserse farmacie- en diagnostiekbedrijf Roche Holdings. Door hun inspanningen om de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten in hun bedrijfsprocessen te beperken, behoren ze tot de koplopers op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. 

Usual suspect?

Diverse ondernemingen uit verschillende sectoren laten op dit moment een sterke daling in hun koolstofemissie zien. Een van de minder voor de hand liggende voorbeelden hiervan, en daarom des te verrassender, is Toyota Motor Corp. Het is zeer bemoedigend om een autofabrikant in deze positie te zien, want energieverbruik – en dus CO₂-uitstoot - is een wezenlijk probleem voor deze sector, niet alleen in het productieproces maar ook in de producten zelf. En ook al is Toyota geen Tesla, van de ‘conventionele’ autofabrikanten is het bedrijf wel een koploper in de ontwikkeling van hybride en elektrische auto's.

Grootverbruiker bezuinigt

Een laatste voorbeeld komt uit de categorie grootverbruikers. Chemieconcern Koninklijke DSM zet zich sinds kort in voor 100% hernieuwbare energie. In april 2015 heeft Triodos Bank dit bedrijf op haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering opnieuw sterk geadviseerd te streven naar het gebruik van meer hernieuwbare energie. Mondiale emissiedoelstellingen kunnen alleen worden gehaald als bedrijven ook actie ondernemen. Een bedrijf als DSM gebruikt zelf evenveel energie als drie miljoen huishoudens samen. We zijn dan ook zeer verheugd dat DSM zich, na enkele jaren aandringen van onze kant, in september aansloot bij RE100 . In 2025 wil DSM 50% van de benodigde elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen halen, oplopend tot 100% zodra dat mogelijk is. RE100 is een ambitieus mondiaal initiatief dat bedrijven die naar 100% duurzame energie streven aan zich bindt, ondersteunt en tot voorbeeld stelt.

Aandeel in Boliviaanse bank

Triodos Fair Share Fund is aandeelhouder geworden in Bancosol. Dit is een van de twee grootste microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika

Uitgelicht uit de portefeuille: Johnson Matthey

Deze maand meer over Johnson Matthey, een Engels chemiebedrijf dat duurzame technologieën en producten ontwikkelt en maakt.

Beleggingsklimaat januari 2016

De aandelenkoersen daalden in januari. Beleggers waren net als in december erg negatief over de groei van de wereldeconomie.