Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Een gezonde bodem is biodivers

08-09-2015 |

In onze bodem krioelen miljarden kleine insecten, wormen, maar ook schimmels en bacteriën. Samen met restanten van planten en dieren houden deze levende organismen de bodem vruchtbaar en dus biodivers. In de laatste decennia is de verscheidenheid van al deze organismen afgenomen als gevolg van de achteruitgang van de bodemkwaliteit. Wat is het verband tussen de bodem en biodiversiteit? En wat eist Triodos Bank van bedrijven om de biodiversiteit te verhogen?

biodiversiteit 610x150

Dode en levende organismen in de bodem zorgen voor een gevarieerde vegetatie. Die trekt op zijn beurt veel verschillende dieren aan, omdat het hen voedsel en onderdak geeft. De verschillende organismen in de bodem zorgen voor goede omstandigheden voor de landbouw en de natuur. Ze staan mineralen af in gewassen, voeren water aan in de wortels en, omdat ze natuurlijke vijanden huisvesten, voorkomen ze bestrijding van ongedierte.

De wereldwijde toegenomen vraag naar voedsel en andere producten die afhankelijk is van het gebruik van grond, zetten de kwaliteit van de bodem onder druk. Zodra grond is afgebroken of verdwenen door erosie komt de biodiversiteit in gevaar. De bodem levert daardoor minder op, de natuur wordt minder aantrekkelijk en de natuurlijke weerstand neemt af.

Zorgen voor de bodem is daarom cruciaal. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, zit een kwart van de totale biodiversiteit van onze planeet in de bodem. Triodos Bank kijkt kritisch naar bedrijven die actief zijn in sectoren die de bodem kunnen beschadigen of vernietigen.

Wat zijn de risico’s?

Grote industrieën, landbouwbedrijven, mijnbouw en bedrijven die voor ontbossing zorgen, vormen het grootste gevaar voor de bodemkwaliteit. Deze bedrijven hebben vaak grote oppervlakten nodig en stoten grote hoeveelheden schadelijke stoffen uit.

Triodos Bank eist dat bedrijven in deze sectoren preventieve maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door een milieumanagementsysteem op te zetten. Dit zijn programma’s waarbij het bedrijf de milieu-effecten van het productieproces in kaart brengt, daarover rapporteert en verbeteringen aanbrengt. Ook bij de leveranciers. Bij voorkeur wordt dit systeem extern gecertificeerd, zoals het ISO 14001 milieumanagementsysteem.

Een bodemsaneringsprogramma is een andere maatregel. Dit gebeurt door bijvoorbeeld de bodem door te spoelen en te behandelen met bacteriën en afbreekbare chemicaliën. Of door gewassen te telen die in staat zijn schadelijke stoffen af te breken en niet afbreekbare vervuiling, zoals kwik, gecontroleerd af te voeren.

Ton Rennen van Triodos Research laat weten dat producenten van pesticiden sowieso geweerd worden uit het duurzame beleggingsuniversum. Pesticiden doden de nuttige organismen in de bodem en vervuilen het water en de lucht. Hij onderzoekt beursgenoteerde bedrijven op het gebied van duurzaamheid en ziet dat biodiversiteit de laatste jaren steeds meer aandacht kreeg. "We stimuleren bedrijven om dit ook echt blijvend te verankeren in de bedrijfsvoering en kijken daar uiteraard kritisch naar bij onze investeringen."

Van de bedrijven die betrokken zijn bij de productie van papier en hout eist Triodos Bank dat ze hun producten certificeren. Deze certificaten waarborgen het behoud van de bodem. De impact die deze productietak op biodiversiteit heeft, is groot. "We willen graag dat deze bedrijven over het verminderen van deze impact rapporteren", aldus Rennen. Hij noemt het Zweedse bedrijf Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) dat tissues, toiletpapier, printpapier en verpakkingspapier produceert, een goed voorbeeldbedrijf. Zij kijken volgens hem kritisch naar het behoud van biodiversiteit en een gezonde bodem.

Uitgelicht: Svenska Cellulosa Aktiebolaget

SCA is Europa's grootste particuliere boseigenaar en bezit 2,6 miljoen hectare bos. Hiervan wordt 2 miljoen gebruikt voor de productie van hout, en de overige 0,6 miljoen hectare wordt gehandhaafd als een habitat voor flora en fauna. Het bos dat speciaal voor houtwinning wordt geproduceerd, maakt 7 procent onderdeel uit van een ecologisch landschapsplan. Het doel hiervan is meer biodiversiteit. Dit programma schrijft voor dat meer dan één op de tien bomen gespaard moet worden bij de kap. Deze overblijvende bomen - en in de loop der tijd omgevallen bomen - zijn van cruciaal belang. Zij vormen een toevluchtsoord voor de meer kwetsbare planten en dieren. Daarbij bevorderen deze oude bomen groei van nieuw bos.

Het toepassen van gecontroleerde branden is een andere manier die SCA inzet voor het bevorderen van biodiversiteit. De eigenschappen van verbrande bomen blijken soms noodzakelijk voor andere soorten om te groeien. Alle bossen van SCA zijn FSC-gecertificeerd en het bedrijf werkt eraan om alleen maar FSC-gecertificeerde grondstoffen van haar leveranciers te verwerken.

Sterke groei Triodos beleggingsfondsen en Private Banking

Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen is in het eerste halfjaar van 2015 met 10% toegenomen tot EUR 2,9 miljard.

Uitgelicht uit de portefeuille: Vestas Wind Systems

Deze maand meer over Vestas Wind Systems. Dit Deense bedrijf produceert windmolens.

Beleggingsklimaat augustus 2015

Augustus was een slechte maand voor de aandelenmarkten.