Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Aan de slag met de duurzame werelddoelen

13-01-2017 |

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties werden in september 2015 aangenomen. De doelen geven de wereldwijde prioriteiten voor duurzame ontwikkeling weer. In totaal gaat het om 17 doelen die een raamwerk vormen voor de overheid, bedrijven en de maatschappij om prioriteiten te stellen op het gebied van armoede, klimaat en welzijn. Wat betekenen ze voor ons als duurzame investeerder?

sdg-header


Alle 17 doelen en 169 onderliggende subdoelen houden onderling verband met elkaar en zijn even belangrijk. Ze verschillen daarmee van de Millenniumdoelen die in 2015 afliepen. De SDG’s zijn namelijk universeel toepasbaar in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Van regeringen wordt verwacht dat ze nationale actieplannen, beleid en initiatieven ontwikkelen en bedrijven worden opgeroepen om duurzame ontwikkeling te bevorderen via hun producten, bedrijfsvoering en investeringen.

Triodos Bank steunt de SDG’s en onderschrijft ze volledig. Met een kanttekening bij het achtste doel ‘fatsoenlijke banen en economische groei’. Hier willen we meer focussen op economische ontwikkeling.

Een raamwerk voor positieve impact

De 17 doelen helpen bedrijven bij het bedenken en implementeren van  oplossingen voor duurzame ontwikkeling. Ze bieden toonaangevende bedrijven de kans te laten zien hoe hun activiteiten duurzame ontwikkeling bevorderen. Enerzijds door de negatieve impact te verminderen en anderzijds door de positieve impact op de aarde en samenleving te maximaliseren.

Het raamwerk van de SDG’s is ook nuttig voor Triodos Research, omdat het ons in staat stelt het beleid, de praktijken en prestaties van de bedrijven waarin we investeren gemakkelijker te analyseren. Van die bedrijven eisen we dat ze een positieve impact genereren, en onze aandacht gaat uit naar die bedrijven die het duidelijk beter doen dan de rest van hun sector. Het raamwerk helpt ons ook om de bedrijven waarin we investeren, en de producten en diensten die ze aanbieden, in te delen in categorieën en ze daarbinnen te toetsen aan de binnen de SDG’s geformuleerde norm voor het bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

De SDG’s zorgen er ook voor dat we de thema’s en onderwerpen die we beoordelen tijdens het screenen van bedrijven waar we mogelijk in willen investeren, kunnen verfijnen.  Hoewel onze methodiek altijd al samenhing met de onderwerpen waar de SDG’s op ingaan, helpen de onderliggende doelen van de SDG’s ons bij het toekennen van prioriteiten aan onze criteria. Zo kunnen we een maximale bijdrage leveren aan de realisatie van deze doelen. Bovendien bieden de SDG’s een belangrijke structuur voor onze eigen impact rapportage en kunnen we hiermee de verwachtingen ten aanzien van de bedrijven waarin we investeren nog duidelijker maken.

Initiatieven in de private sector

Om de SDG’s voor 2030 te realiseren, kunnen we niet zonder de private sector. Daarom is het bemoedigend dat al veel organisaties zich laten inspireren door de SDG’s en hun inspanningen vergroten. De SDG’s stimuleren bedrijven tot samenwerking voor een positieve impact. Een goed voorbeeld van zo’n samenwerkingsverband is de Dutch Sustainable Growth Coalition in Nederland. Dit is een initiatief van een aantal grote Nederlandse multinationals die de handen ineen hebben geslagen om economische duurzaamheid te vergroten en bij de regering aan te dringen op de noodzakelijke maatregelen.

Naar schatting is er 5 tot 7 miljard dollar nodig om alle doelen te halen. En dat kan niet alleen van overheden komen, er is institutioneel en privaat investeringskapitaal nodig. Om deze reden hebben 18 Nederlandse financiële instellingen, waaronder Triodos Bank, de regering en de Nederlandsche Bank opgeroepen om zich samen met hen te blijven inspannen ten behoeve van de SDG’s. Dit is het eerste initiatief ter wereld waarbij nationale pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en banken samenkomen rondom een gezamenlijke SDG-investeringsagenda. In hun rapport ‘Building Highways to SDG Investing’ doen de ondertekenaars aanbevelingen over prioriteiten voor het maximaliseren van ‘SDG-investeringen’ (SDGI) – in binnen- en buitenland.

Diverse bedrijven in ons duurzame beleggingsuniversum maken al grote vorderingen met hun bijdrage. Een van die bedrijven is Philips. Als partner van het Natural Capital Protocol heeft Philips zijn toeleveringsketen onder de loep genomen, om zo de grootste impact die zij hebben op natuur, milieu en de gezondheid van mensen te kunnen bepalen. Dit is gekoppeld aan doel 14 over de bescherming van zeeën en oceanen, doel 15 over het herstel van ecosystemen en doel 3 over gezondheid en welzijn.

Waarom de Triodos-aandelenportefeuille in 2016 achterbleef bij de mondiale aandelenmarkt

Grootste 'Zon op daken'-project op brouwerij

Nieuwe investering in 'Zon-op-daken'-project van bierbrouwer Heineken in Italië.

Bedrijf uitgelicht: Acuity Brands

Private Banking beoordeelt bedrijven voor haar beleggingsportefeuilles op hun duurzaamheidsprestaties en financiële prestaties.