Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Doeltreffende betrokkenheid

31-03-2016 | In het nieuwe, jaarlijkse Engagement Report van Triodos Research bespreekt Rosl Veltmeijer, hoofd van Triodos Research, met welk doel bedrijven bij het duurzaam beleggingsuniversum betrokken worden en hoe doeltreffend onze aanpak is.

Wat willen we met betrokkenheid bereiken?

Ons doel is het bevorderen van duurzame prestaties door dialoog, zowel individueel als collaboratief. We monitoren de bedrijven die we hebben geselecteerd om in te beleggen zorgvuldig en kijken naar gebieden die verder verbeterd kunnen worden, waarna we de dialoog aangaan over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld klimaatverandering of fundamentele arbeidsrechten. De een-op-eendialoog met deze bedrijven wordt door ons onderhouden en opgevolgd. Daarbij houden we ze een spiegel voor en laten we zien welke best practices in de sector worden toegepast.

Rosl Veltmeijer, hoofd Triodos Research

Rosl Veltmeijer, hoofd Triodos Research

Een voorbeeld hiervan is de Britse uitgever RELX, die door wetenschappers werd bekritiseerd vanwege de hoge abonnementskosten. Onze betrokkenheid bij deze kwestie begon in 2012 en kreeg in 2015 een dringender vervolg in de vorm van een individuele dialoog. Op 10 december 2015 lieten de Nederlandse universiteiten en Elsevier (onderdeel van RELX) weten een akkoord te hebben gesloten over een transitie naar open access, en dat hoge abonnementsgelden tot het verleden zouden behoren.

Het is bij elke zaak waarin we betrokken raken altijd belangrijk een einddoel voor ogen

te hebben, met name als vereist is dat bedrijven hun prestaties verbeteren om aan de selectiecriteria van Triodos Bank voor duurzaam beleggen te kunnen blijven voldoen.

Wat is de meest doeltreffende vorm van betrokkenheid?

Zoals gezegd uiten we onze betrokkenheid door middel van dialoog, maar ook door te stemmen bij volmacht. Afhankelijk van het doel werkt de ene vorm beter dan de andere. Vaak leren we meer door een persoonlijke dialoog, omdat we dan beter begrijpen waar het bedrijf staat in een kwestie en wat het eraan doet. Als we een nieuw onderwerp op tafel willen leggen, helpt het daarnaast als we weten welke best practices in de bedrijfstak worden toegepast. Het ondersteunt tevens het opbouwen van langdurige relaties op basis van vertrouwen. Voor een directe impact is collaboratieve en publieke betrokkenheid doeltreffend wanneer we vinden dat de hele sector bewust moet worden gemaakt, zoals bij onderwerpen als conflictmineralen of fundamentele arbeidsrechten. Beide kwesties lieten het effect van onze collaboratieve en publieke betrokkenheid goed zien.  

Ontbijtsessie 15 april

‘Engagement: Wat is de impact?’

Op 15 april organiseert Triodos Bank Private Banking voor bestuurders en directieleden van fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen een ontbijtsessie. Tijdens een ronde tafel gesprek gaan we in dialoog over de vragen:

• Wat zijn de dilemma's op het gebied van engagement?
• Wat zijn voor relevante onderwerpen om met bedrijven over in gesprek te gaan?

De bijeenkomst is voor genodigden. Heeft u vragen hierover neemt u dan gerust contact met ons op via telefoon 030 693 6505.

Hoe ziet u betrokkenheid in 2016? 

Veel in onze agenda wordt bepaald door onze driejarige onderzoekscyclus. Voor elke sector onderzoeken we verschillende relevante onderwerpen, zoals dierproeven of gentechnologie in de farmaceutische industrie. Onze agenda kan tevens worden ingevuld door publieke urgentie of wanneer er zich een interessante mogelijkheid voordoet voor collaboratieve betrokkenheid.

Naast het bepalen van de onderwerpen waar we in zullen duiken, nemen we ook steeds onze minimumstandaarden onder de loep. Momenteel hebben we geen uitsluitende criteria voor diversiteit in het bestuur, maar naar aanleiding van een verleden jaar verzonden brief en een sterke focus op dat onderwerp, denken we nu aan het ontwikkelen van een dergelijke standaard. We gaan ons ook focussen op hoe bedrijven vooruitgang kunnen boeken op het gebied van klimaatverandering na de klimaattop in Parijs en op arbeidsrechten, en dan met name leefbaar loon, want dat is een belangrijk onderwerp voor de verdere verbetering van het bestaan van fabrieksarbeiders, en bedrijven beginnen nu pas na te denken over zo'n standaard.

Hoe definieert u doeltreffende betrokkenheid?

We zoeken vaak contact met bedrijven om te weten te komen hoe ze een bepaald onderwerp oppakken. Hun antwoorden gebruiken we voor het heroverwegen (vaak versterken) van onze beleggingscriteria. Vaak doen bedrijven nog niets met een onderwerp, maar geven ze ons toch eerlijk en gedetailleerd antwoord.

Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met het aanscherpen van ons wapencriterium voor financiële instellingen en hebben we deze bedrijven vragen gesteld over hun huidige gevoeligheid in dit opzicht. Van de vijftien benaderde instellingen hebben er veertien gedetailleerd antwoord gegeven. Ze vertrouwden op onze eerlijke reactie, ondanks de wetenschap dat ze zeer waarschijnlijk niet aan de gestelde eisen zullen voldoen. We moeten nu beslissen hoe we verdergaan met zowel het versterken van onze aanpak als met onze verdere betrokkenheid bij deze instellingen. We evalueren onze criteria voortdurend en zijn blij om te zien dat bedrijven geïnteresseerd zijn in samenwerking om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

 

Relatiemanagers private banking  

Beleggingsklimaat maart 2016

De aandelenbeurzen waren voorzichtig optimistisch in maart en maakten een stukje van het verlies over de eerste twee maanden van het jaar goed.

De kip met de gouden eieren

Over hoe een eetontwerper verhalen vertelt.

Bedrijf uitgelicht: Atlas Copco

Dit Zweedse bedrijf levert industriële apparatuur aan de hele industriële sector.