Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

De watervoetafdruk

Triodos Research onderzoekt waterschaarste

08-10-2015 | Om een gemiddelde reep chocola te produceren is 1.700 liter water nodig. Een gemiddeld kopje koffie kost 130 liter en voor een kilo rijst is 2.500 liter nodig. Deze producten worden vaak gefabriceerd in landen waar water niet in overvloed is. Daarom eist Triodos Bank sinds vorig jaar dat beursgenoteerde bedrijven een gezond waterbeheer naleven. Wat betekent dit?

waterschaarste 610

Waterbronnen zijn in gevaar als gevolg van klimaatverandering en menselijke activiteiten. De landbouw (70%) en industrie (20%) gebruiken wereldwijd het grootste deel van zoetwater, de rest is huishoudelijk gebruik. Een goede reden voor de agrarische sector en industriële bedrijven om hun water goed te beheren.

Bewust van waterschaarste

“Zoetwaterschaarste  wordt in zijn algemeenheid een groter probleem”, zegt Rosl Veltmeijer van Triodos Research. “De problematiek kan regionaal heel verschillend zijn. Bedrijven hebben een belangrijke verantwoordelijkheid tegenover de lokale samenleving om te waarborgen dat burgers toegang hebben tot schoon drinkwater. Bovendien kan ook de productie stil komen te liggen wanneer geen drinkwater voorhanden is.”
Vorig jaar stelde Triodos Research daarom minimumeisen op het gebied van watergebruik voor bedrijven die actief zijn in sectoren met een bovengemiddeld watergebruik om waterschaarste te voorkomen. Triodos Research eist dat bijvoorbeeld levensmiddelenbedrijven die grootgebruikers zijn van water, actief bezig zijn met watermanagement.

Er zijn verschillende manieren om hier duurzamer mee om te gaan. Het stellen van gebruiksdoelstellingen en het ontwikkelen van een goed waterbeheerbeleid zijn goede voorbeelden. Veltmeijer: “Bedrijven kunnen hun productieproces zodanig inrichten dat zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van vers water. Zo heeft tapijtproducent Interface in haar Nederlandse fabriek een gesloten watersysteem geïntroduceerd, waarbij in het productieproces water steeds opnieuw wordt gebruikt en er helemaal geen vers water meer nodig is. AkzoNobel is ook een goed voorbeeld: dit bedrijf heeft als doelstellig om in 2015 in alle fabrieken een 100% duurzaam watermanagement systeem te introduceren.”

Meer initiatieven

Het Sustainable Agriculture Initiative en het United Nations Global Compact's CEO Water Mandate zijn twee initiatieven van de sector die waterbeheer aanmoedigen. De Nederlandse bierbrouwer Heineken heeft zich bij beide aangemeld. 95% van de dranken van Heineken bestaat uit water. Daarnaast vereist het telen van de gewassen, de productie van het bier en de reiniging veel watergebruik. Heineken heeft toegezegd om dit waterverbruik te verminderen, op al deze vlakken. Daarnaast is er een waterbeheerstrategie in werking gesteld die locaties identificeert in droge gebieden en deze beschermt. Het doel hiervan is het watergebruik in de agrarische keten te beïnvloeden.

Watervoetafdruk

Als bedrijf is het mogelijk een watervoetafdruk te maken om te meten hoeveel water er verbruikt wordt per product. De Amerikaanse koffiebrander Keurig Green Mountain heeft onlangs zo'n evaluatie van de gehele keten uitgevoerd. Het bedrijf kwam daarbij tot de conclusie dat het grootste gedeelte van de watervoetafdruk bestaat uit het regenwater dat wordt verbruikt door de groeiende koffiebessen.

Keurig Green Mountain is een van de weinige bedrijven die financiële prikkels biedt aan telers om hun waterbeheer te verbeteren. Verder heeft het bedrijf als doelstelling om een miljoen mensen te betrekken in hun productieproces om hun levensomstandigheden te verbeteren, met inbegrip van waterveiligheid en klimaatbestendigheid. Daarnaast is de koffieketen bezig met het ontwikkelen van projecten in Noord-Amerika om het evenwicht te herstellen tussen het gebruik van water voor de natuur en het gebruik van water voor de gemeenschap.

Waterbeheer strategie

Tot slot bestempelt Triodos Research Coca-Cola Hellenic Bottling Company als voorbeeld. CCHBC heeft een waterbeheerstrategie in werking gesteld die ervoor zorgt dat water op een zo efficiënt mogelijke manier gebruikt wordt. Ze recyclen water tijdens het productieproces en beschermen gebieden waar water stroomt. Daarnaast voorkomt CCHBC dat water vervuilt raakt en ze beschermt het leven in de zee. Ze riepen schoonmaakacties en recyclingprojecten in het leven.

Het jaar van de bodem is dus een moment om ook waterschaarste onder aandacht te brengen. Triodos Research houdt zich nu sinds een jaar bezig met dit thema en moedigt bedrijven aan om hun watervoetafdruk beter te begrijpen en met deze kennis een goed waterbeheersysteem in werking te stellen.

Wilt u meer lezen over de watervoetafdruk? Ga dan naar http://waterfootprint.org/

Beleggingsklimaat september 2015

De aandelenmarkten werden in september gekenmerkt door een zeer nerveus koersverloop met relatief grote dagelijkse uitslagen.

Deltawind breidt uit

Afgelopen zomer startte de bouw van windmolenpark Battenoert in Zeeland.

Uitgelicht uit de portefeuille: Volkswagen

Deze maand meer over Volkswagen. Momenteel is Volkswagen in het nieuws vanwege een dieselschandaal.