Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

5 vragen over wat het nieuwe regeerakkoord betekent voor duurzame beleggers

“We zien een groeiend verzet tegen kortetermijndenken”

01-11-2017 |

Duurzaam beleggen is internationaal beleggen. Toch is het nieuwe regeerakkoord in een klein land als het onze weldegelijk relevant voor de duurzame belegger. Dat stelt Albert van Zadelhoff, directeur Triodos Bank Private Banking. “Het akkoord bevestigt een ontwikkeling die we ook in andere landen zien: beursgenoteerde bedrijven krijgen meer ruimte voor een maatschappelijk verantwoorde koers. Anderzijds zijn de duurzame ambities van het kabinet tamelijk voorzichtig.”

Op welke manier geeft het regeerakkoord bedrijven steun voor duurzaam beleid?

“Het akkoord bevat maatregelen dat beursgenoteerde bedrijven moet beschermen tegen overname door activistische beleggers. Dat zijn vaak beleggers die in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in maximaal financieel rendement op de korte termijn. In het regeerakkoord krijgen bedrijven de mogelijkheid om een adempauze van 250 dagen in te lassen wanneer ze te maken krijgen met activistische aandeelhouders die de richting van het bedrijf fundamenteel willen wijzigen. Die pauze kan het bedrijf gebruiken om alle belanghebbenden te raadplegen over de strategie.

Dit is van groot belang voor bedrijven die een stevige duurzame koers varen. Immers, een puur financieel gedreven aandeelhouder heeft geen boodschap aan zo’n koers, en zal als het even kan het bedrijf willen dwingen tot een beleid dat vooral het financiële aandeelhoudersbelang dient.

Albert van Zadelhoff portret

Albert van Zadelhoff: "Het openhouden van kolencentrales tot 2030 is een gemiste kans, ook vanuit het perspectief van de belegger in duurzame energie."

Met de bedenktijd krijgt een bedrijf nu meer ruimte voor maatregelen om de duurzame strategie overeind te houden. Het voorstel in het regeerakkoord past in de internationale trend van groeiend verzet in politiek en samenleving tegen het denken in winstmaximalisatie en kortetermijnbelangen.”

Bevat het regeerakkoord nog andere maatregelen tegen kortetermijndenken van aandeelhouders?
“In het akkoord staat dat aandeelhouders die een belang hebben van 1% of meer, zich moeten registreren. Anoniem een groot belang in een bedrijf vergaren is er dus niet meer bij. Dat verkleint het risico dat een bedrijf ongemerkt wordt overgenomen door een aandeelhouder die geen boodschap heeft aan duurzame programma’s.

Verder wil het nieuwe kabinet de speelruimte beperken van buitenlandse investeerders, zoals private equity fondsen. Ook dat is vanuit duurzaamheid bezien een positieve maatregel. Het biedt bedrijven immers enige bescherming tegen overname door partijen die puur voor financieel rendement gaan met dat motief sterk ingrijpen in een bedrijf.

Het nieuwe kabinet verhoogt het lage BTW-tarief naar 9%. In hoeverre is dat van belang voor duurzame beleggers?
“BTW-verhogingen passen in trend, want een aantal jaren terug is ook het hoge BTW-tarief opgetrokken. In het algemeen draagt dit soort verhogingen bij aan een verschuiving van belasting op inkomen naar een belasting op consumptie. Op zich is dat goed, want zo’n verschuiving kan consumenten aanzetten tot bewuster koopgedrag.

De milieu-impact van consumptiegoederen is groot, dus is er echt wel een reden om die sterker te belasten. Maar juist daarom ligt het huidige voorstel van het kabinet wel wat ingewikkelder. Want het lage BTW-tarief geldt onder meer voor basisbehoeften zoals groente en fruit. Die extra belasten, is discutabel.”

De vennootschapsbelasting gaat omlaag. Hoe kunnen we dat interpreteren?
“Voor beursgenoteerde ondernemingen daalt de vennootschapsbelasting van 25% naar 21%. Als we even uitzoomen dan zien we dat dit een volgende stap is op een weg die al twee decennia geleden is ingezet. Een jaar of twintig terug gold in Nederland een percentage van tegen de 40%. Er is dus sprake van een enorme daling van de vennootschapsbelasting. Die zien we niet alleen in Nederland maar ook in andere westerse landen. Verlaging van de belastingdruk is natuurlijk positief voor het rendement van bedrijven. En in die zin is het ook in het directe financiële belang van aandeelhouders.

Bovendien geeft een daling van de belastingdruk bedrijven meer ruimte om te investeren, bijvoorbeeld in duurzame programma’s. Toch is het belangrijk om naar het bredere beeld te kijken. Belastingverlaging beperkt in het algemeen de investeringsruimte van de overheid voor publieke projecten. En dat in een tijd waarin die investeringen juist hard nodig zijn. Denk alleen maar aan de vergrijzing en de oplopende zorgkosten. Maar denk ook aan de omvangrijke investeringen in duurzame energie die de komende tijd absoluut nodig zijn. Dat kan nooit zonder publieke middelen, en in die zin zijn belastingverlagingen problematisch. Vanuit het algemeen belang bezien, is er dus een grens aan belastingverlagingen. Ik denk dat we die grens met de vennootschapsbelasting inmiddels hebben bereikt.”

Wat kunnen we samenvattend zeggen over de betekenis van het regeerakkoord voor de duurzame belegger?
“Ik ben over het geheel genomen redelijk positief. Het akkoord geeft een steuntje in de rug aan beursgenoteerde bedrijven die bredere afwegingen maken en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En dus ook aan beleggers die bedrijven willen stimuleren een verantwoorde koers te varen.

Anderzijds bevat het regeerakkoord ook een aantal maatregelen waar je als duurzame belegger vraagtekens bij kunt zetten. Neem het klimaatbeleid. Het akkoord wil de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen. Maar het Planbureau voor de Leefomgeving stelde onlangs vast dat we dat bij lange na niet gaan halen met de voorgestelde maatregelen: de reductie zou uitkomen op 35 tot 42%. En dat terwijl we met het huidige beleid ook al op een reductie van 31% zouden komen.

Gebouw 289x193

Het kantoor van Triodos Bank in Zeist

Verder is het openhouden van kolencentrales tot 2030 een gemiste kans, ook vanuit het perspectief van de belegger in duurzame energie. Een kabinet dat veel duidelijker kiest voor duurzaamheid, kan een aanjager zijn van groene initiatieven en projecten. En dat is ook in het belang van duurzame beleggers."

Tekst: Tobias Reijngoud

 

Meer van de visie van Albert van Zadelhoff

De visie van Albert van Zadelhoff

De revolte van duurzame beleggers: wat levert het op?

Wat beleggers kunnen leren van het fipronil-schandaal

“Zijn biologische bedrijven nog wel betrouwbaar?”

Waarom bedrijven steeds rijker worden maar hun medewerkers niet

"De economische macht van grote bedrijven neemt toe"

5 vragen over duurzaam beleggen in de kledingindustrie

"Kunnen grote modebedrijven de sector veranderen?"

Beleggingsklimaat oktober 2017

In oktober bewogen de internationale aandelenmarkten zonder al te veel schommelingen in een trendmatige beweging omhoog.

Actuele rendementen

De modelportefeuille aandelen Triodos Vermogensbeheer steeg in augustus met 2,0%.