Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

De Klimaattop 2015: een terugblik

07-01-2016 | December was de maand van de Klimaattop in Parijs. Met Jacco Minnaar, Directeur Energy & Climate bij Triodos Investment Management, blikken we terug: “De top heeft zich waargemaakt, dat is positief.”

klimaattop

Als investeerder in duurzame energie is Triodos Bank nauw betrokken bij het onderwerp van klimaatverandering. Voorafgaand aan en tijdens de Top ondertekende ze een aantal initiatieven . Bijvoorbeeld die van de Nederlandse Klimaatcoalitie en een klimaatstatement van de Nederlandse banken. Jacco Minnaar is een van de mensen van Triodos Bank die hierbij betrokken is. Hij vertrok het weekend voorafgaand aan de top zelf met de trein van Rotterdam naar Parijs . Afgevaardigden van verschillende bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten stapten in om de dialoog met elkaar aan te gaan. Er was toen al bekend dat zo’n 170 landen een startverklaring hadden ingediend. “Hierin stond wat ze wilden doen. Maar hoe ze vervolgens tot een akkoord konden komen was lang moeilijk te zien”, zegt Minnaar. Dat de deelnemers een expliciet maximum aan de wereldwijde temperatuurstijging gesteld hebben, noemt hij de belangrijkste uitkomst. “Wat dat betreft is eruit gehaald wat erin zat.” Wel zegt hij daarbij dat recent wetenschappelijk onderzoek aantoont dat het nog maar de vraag is of het maximum van 2 graden opwarming voldoende zal zijn. In het akkoord is ook opgenomen dat we 'misschien voor minder' moeten gaan, bijvoorbeeld 1,5 graden. “We zullen op minder dan 2 graden moeten uitkomen om een echt duurzame oplossing voor het klimaatprobleem te vinden.

Geen tijd om stil te zitten

De wereld is al bijna 1 graad warmer dan in de 18e eeuw. De beloftes die de individuele landen hebben gedaan zijn een stap in de goede richting volgens Minnaar, maar leiden nog steeds tot een verhoging van de tempratuur van bijna 3 graden. “Wetenschappers zien steeds meer bewijs dat ook bij 2 graden temperatuurstijging de risico’s onacceptabel hoog zijn.” Hij vertelt dat de conferentie in Parijs laat zien dat de mensheid tot actie over kan gaan als het echt nodig is. Uiteindelijk hebben 195 overheden een plan en belofte ingediend en gezamenlijk met de private sector en investeerders zullen ze nu moeten werken aan implementering van de duurzame oplossingen.

Meer bewustwording

Een andere positieve ontwikkeling is volgens Minnaar dat de bewustwording over het onderwerp van klimaatverandering is verhoogd, niet in de laatste plaats bij beleggers. “Dit ondervangt voor een deel het feit dat er helaas niets is afgesproken over een prijs op CO2-uitstoot. Een aantal investeerders heeft al gezegd dat ze niet meer gaan beleggen in met name ontginners van fossiele energiebronnen. De investeringen in duurzame energiebronnen zullen toenemen. Hierdoor zullen de kosten voor zonne- en windenergie verder dalen, als gevolg van toenemende schaalvoordelen. Oliebedrijven en producenten van andere fossiele energie moeten daarentegen steeds meer moeite doen. Denk aan de exploratie en winning uit bijvoorbeeld teerzanden of in poolstreken. Hun kosten zullen alleen maar verder oplopen”, stelt Minnaar. “De financiële stroom verandert van richting; investeringen in duurzame energie gaan die in fossiele energiebronnen overtreffen.”

Beleggingsimplicaties

“Deze beweging naar duurzame energie zorgt ervoor dat bedrijven in de fossiele energiesector een premie moeten gaan betalen op de financiering van projecten”, aldus Minnaar. En ook andere bedrijven zullen moeten nagaan waar ze hun energie vandaan halen. Hij noemt Heineken als voorbeeld. Dit bedrijf besloot onlangs 12.000 zonnepanelen op distributiecentra te laten plaatsen door SolarAcces, een bedrijf dat gefinancierd wordt door Triodos Renewables Europe Fund (TREF). “Dit soort projecten, gefinancierd door TREF en in andere gevallen door Triodos Groenfonds, biedt niet alleen een financieel maar ook een milieurendement. In de huidige markt met lage rentes kunnen beleggers een degelijk rendement halen uit duurzame energiefondsen, waarvan zowel beleggers, de betrokken bedrijven als onze kleinkinderen profiteren.

Bekijk hier het overzicht van initiatieven waar Triodos Bank bij betrokken is.

Energiezuinige gebouwen

Hoe belangrijk is de invloed van gebouwen op klimaatverandering?

Beleggingsresultaten: Terugblik 2015

Welke sectoren en bedrijven deden het goed in 2015? In welke nieuwe bedrijven gingen we beleggen?

Beleggingsklimaat december 2015

Het beleggingsjaar 2015 werd gekenmerkt door grote schommelingen in de markten.