Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

CO2-voetafdruk

08-08-2016 | De klimaatverandering is een werkelijkheid waar we niet om heen kunnen. De uitstoot van CO2 is de grootste aanstichter hiervan. Triodos Bank investeert in bedrijven die maatregelen treffen om hun CO2-voetafdruk te reduceren. Wie zijn koplopers? En wat doen de Triodos Beleggingsfondsen?

Sinds de industriële revolutie heeft de verbranding van fossiele brandstoffen geleid tot een toename van CO2-concentratie in de atmosfeer, en dit percentage blijft maar stijgen. Het grootste deel van de wereld heeft de ernst van de impact en de realiteit van klimaatverandering inmiddels erkend. Het ‘Akkoord van Parijs’ werd in november 2015 unaniem ondertekend door 195 landen. Het doel hiervan is de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 2°C boven pre-industriële niveaus.

De belofte uit het bedrijfsleven

Hoewel het Akkoord van Parijs een overeenkomst tussen staten is, ondersteunt ook het internationale bedrijfsleven de overkoepelende doelstelling en heeft het zich verbonden aan de gestelde streefdoelen om broeikasgasemissies te reduceren. De bijdrage van bedrijven aan de bestrijding van klimaatverandering begint met transparantie en het stellen van doelen. Deze doelen moeten zinvol en meetbaar zijn en op degelijke analyses zijn gebaseerd.

Onlangs begonnen diverse bedrijven de sectorale decarbonisatie-aanpak (Sectoral Decarbonisation Approach - SDA) te gebruiken om hun emissiedoelen vast te stellen. De SDA-methodologie werd ontwikkeld door het Carbon Disclosure Project (CDP), de UN Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het World Wildlife Fund (WWF). Het is een wetenschappelijk gefundeerde methode voor bedrijven om concrete doelen te stellen voor de noodzakelijke CO2-reductie. De methode is betrekkelijk nieuw en verschilt van andere methoden vanwege de specifieke (sub)sectorale aanpak daarvan. Tot nog toe streven 157 bedrijven ernaar deze aanpak te gebruiken. Dertien daarvan maken deel uit van de portefeuilles van SRI-fondsen (9% van onze 139 deelnemingen), waaronder de Spaanse windmolenproducent Gamesa, de Japanse autofabrikant Toyota Motor Company en de Nederlandse financiële ING groep. Begin dit jaar hebben we contact opgenomen met alle bedrijven waar we in beleggen om hen ertoe aan te zetten SDA in te zetten, en we zullen ons hier het hele jaar op blijven richten.

De CO2-voetafdruk van Triodos Sustainable Equity Fund

In 2015 werd de CO2-voetafdruk van Triodos Sustainable Equity Fund gemeten door de externe adviseur South Pole Group . Daarnaast hebben we ook een intern onderzoek uitgevoerd op basis van de gegevens uit Sustainalytics . Sustainalytics constateerde dat Triodos Sustainable Equity Fund bijna 30% minder CO2-intensief was dan ons referentiepunt, MSCI World Index. Deze beoordeling is uitsluitend gebaseerd op scope 1 en scope 2 emissies. Dit zijn emissies waarvoor een onderneming direct verantwoordelijk is. De lagere CO2-voetafdruk is het resultaat van onze strikte beleggingsprincipes. Enerzijds sluiten we CO2-intensieve industrieën uit, zoals olie- en gascentrales en kolencentrales, terwijl we aan de andere kant de koplopers binnen de industrie selecteren. Met behulp van deze informatie krijgen we de gelegenheid om een verdere dialoog met bedrijven aan te gaan over dit onderwerp.

De Britse drankenproducent Diageo, een van de bedrijven in de portefeuille van het fonds, is een marktleider als het gaat om het verminderen van de CO2-voetafdruk. Vorig jaar heeft het bedrijf bijvoorbeeld een uitdaging bij twee van zijn distilleerderijen in Turkije als kans aangegrepen. Overgebleven organisch afval van activiteiten bleek, met behulp van bacteriën, een goede energiebron te zijn. Diageo ging deze hernieuwbare energiebron in 2015 gebruiken en de initiële resultaten zijn bemoedigend: het bedrijf verwacht de CO2-voetafdruk van de distilleerderijen met nog eens 20% te verminderen ten opzichte van 2014, wat bijdraagt tot een algehele verlaging van 70% sinds 2007.

Duurzame energie al bijna heel gewoon

Werd er groene geschiedenis in Parijs geschreven?

Bedrijf uitgelicht: LafargeHolcim

Private Banking kiest de meest duurzame bedrijven om in te beleggen. Deze maand meer over LafargeHolcim.

Beleggingsklimaat juli 2016

De modelportefeuille aandelen steeg in juli met 3,6%.