Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Bewust van schaarste

07-08-2014 | De aarde telt steeds meer mensen en het welvaartsniveau stijgt. Dit betekent dat er meer vraag naar grondstoffen is. Producten als suiker en hout, maar ook metalen en mineralen. Sommige natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput. Een gevaar voor een duurzame toekomst. Wat verlangt Triodos Bank van bedrijven, zodat we uitputting kunnen voorkomen?

Grondstoffen

Beschikbaarheid: een hot topic

Wanneer raakt onze olievoorraad op? En kunnen we over 50 jaar nog smartphones maken met het zeldzame indium dat nodig is om touchscreens te maken? De voorraad van onze harde grondstoffen is een hot topic en zorgt voor discussies in de energie-, landbouw- en elektronicasector. Reserves raken uitgeput en prijzen stijgen. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar oplossingen: hoe kunnen we meer recyclen? Wat zijn goede alternatieven?

Geen consensus

Daarnaast wordt er door de experts gediscussieerd over hoe schaars de grondstoffen nu werkelijk zijn. Sommige studies geven bijvoorbeeld aan dat de reserves van fosfaat en zink kritiek zijn. Twee grondstoffen die cruciaal zijn voor de voedselproductie. Echter is daar geen consensus over tussen de experts en lijkt het moeilijk te zijn aan te geven hoe schaars sommige grondstoffen zijn.

Grondstoffen met een hoog risico

Grondstoffen of ruwe materialen worden gebruikt als basis voor een productieproces. Suiker, hout en visolie zijn voorbeelden van zachte grondstoffen en worden gewonnen uit de landbouw, bosbouw of visserij.

Harde grondstoffen zijn natuurlijke basismaterialen die worden gewonnen door mijnbouw. Tin, koper en ruwe olie zijn hier voorbeelden van. De doorgaande beschikbaarheid van harde grondstoffen op de lange termijn is een belangrijke zorg.

Het constante gebruik van grondstoffen leidt tot uitputting van hulpbronnen.

Absolute en relatieve schaarste

Markten kijken in de praktijk naar de beschikbare reserves ten opzichte van de commerciële waarde (prijs). Dit wordt relatieve schaarste genoemd. Als de prijzen omhoog gaan, kunnen de reserves die vroeger niet commercieel exploiteerbaar waren interessant worden.

Dat neemt niet weg dat de systematische ontginning van mineralen en metalen tot zodanige uitputting of absolute schaarste kan leiden, dat toepassing voor diverse producten niet meer mogelijk is of alleen tegen zeer hoge prijzen. En dat kan duurzame ontwikkelingen zoals het grootschalig toepassen van zonnepanelen ernstig belemmeren. De vraag is dus wanneer de uitputting kritiek wordt.

Hoe oordeelt Triodos Bank bedrijven?

Triodos Bank vindt het belangrijk dat beursgenoteerde bedrijven die betrokken zijn bij mijnbouw of de verwerking van harde grondstoffen zich bewust zijn van de lange termijn effecten. Welk beleid hebben de bedrijven om verzekerd te zijn van voldoende beschikbare grondstoffen. En welke concrete activiteiten ondernemen ze om uitputting te voorkomen? Bij voorkeur door programma’s en doelstellingen. Onderwerpen waar we dan graag meer over willen horen, zijn bijvoorbeeld innovaties in mijnbouwprocessen en recycling.

Afgezien van enkele bedrijven die puur zijn gericht op recycling, zijn we nog geen beursgenoteerd bedrijf op het spoor gekomen, dat voldoet aan onze opgestelde criteria. Toch is de beschikbaarheid van grondstoffen ook in het belang van bedrijven zelf. Het onderwerp staat echter nog niet hoog op de publieke agenda bij multinationals. Door de introductie van ons voorzorgsbeginsel willen we de aandacht vestigen op dit onderwerp en proberen we veranderingen te stimuleren.

Beleggen op basis van duurzame criteria

Beleggen op basis van duurzame waarden vereist specifieke expertise. Als klant profiteert u van de jarenlange ervaring van Triodos Bank.