Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Beleggingsklimaat november 2017

08-12-2017 |

Aandelenmarkten iets lager

De internationale aandelenmarkten zijn in november nauwelijks van hun plaats gekomen. Hoewel individuele aandelen grote bewegingen laten zien, zijn de meeste indices stabiel. De MSCI World All Countries index liep met 0,4% terug en de modelportefeuille aandelen leverde 1,5% in.

Het rendement van de modelportefeuille aandelen over de eerste 11 maanden van 2017 bedraagt 9,0%. De benchmark MSCI World All Countries behaalde over deze periode een rendement van 7,9%.

Geopolitiek

De toenaderingspogingen tussen het CDU en de SDP maken het waarschijnlijker dat er meer rust aan het politieke front in Duitsland komt.  Dit vertaalt zich in een lage rente op Duitse Staatsobligaties. Daarnaast zijn de cijfers over de Europese economie, althans het Europese continent, over het algemeen zeer goed. Het vertrouwen van consumenten en producenten neemt iedere maand verder toe en leidt tot hogere groeicijfers.

Ook de Amerikaanse politiek ontwikkelt zich voor beleggers gunstig. De economische cijfers zijn goed en de belangrijke belastinghervormingen lijken meer steun te krijgen en waarschijnlijk door te gaan. Lagere belasting voor ondernemingen vertaalt zich in hogere winsten. De koersen in de Verenigde Staten lopen hierop vooruit.

Een ander thema dat terugkomt is de bezorgdheid in de Chinese economie over de hoge schuldenpositie van het bedrijfsleven. De sterke groei van de kredietverlening is uiteraard een belangrijke factor onder de hoge groei van de Chinese economie en de berichtgeving wordt door beleggers serieus genomen.

Technologiesector

De positieve trend in technologie-aandelen lijkt in november, in ieder geval tijdelijk, te zijn gestopt. Hoewel grote ondernemingen als Apple en Amazon meevallende resultaten lieten zien daalde de sector als geheel wel licht in november. Dit jaar is de technologiesector met maar liefst 25% opgelopen en in omvang al net zo groot als de financiële sector. Daarmee zijn deze aandelen sterk bepalend geworden voor de ontwikkeling van de MSCI World All Countries index.

Beleid

Onze visie op de kapitaalmarkten is de afgelopen maand niet veranderd. De rente is zeer laag en wij verwachten dat deze licht gaat oplopen. Daarmee is het verwachte rendement voor obligaties zeer beperkt de komende periode. Aandelen kunnen wel verder profiteren van aanhoudende economische groei. Veel van dit winstpotentieel is echter al in de koersen verwerkt. Mede gezien de uitzonderlijk lange periode van stabiel stijgende aandelenmarkten sluiten wij een correctie op korte termijn niet uit. Wij handhaven daarom onze neutrale visie op aandelen.

Modelportefeuille

De modelportefeuille aandelen bleef in november achter bij de benchmark. Dit kan helemaal worden toegeschreven aan een ongunstige selectie van individuele aandelen. Begin november kwam een aantal ondernemingen uit de portefeuille met tegenvallende berichten. In de sector Gezondheidszorg lieten het Deense Coloplast, het Amerikaanse Zimmer Biomet (knie- en heupprotheses) en medisch dienstverlener Davita tegenvallende cijfers zien. Ook het beveiligingssoftware bedrijf Symantec leverde in (-12%). Ook online reisbureau Priceline viel tegen met -11%. Deze ‘disruptor’ in de reisbranche liet goede cijfers zien, maar wees op toenemende concurrentie van een speler als Air B&B.

De grootste negatieve bijdrage kwam van windturbine maker Vestas. Dit bedrijf kwam met tegenvallende uitspraken over de marktontwikkelingen. Door tegenvallende vraag in een aantal Europese markten en een minder gunstig belastingregime in de Verenigde Staten verwacht Vestas meer prijsconcurrentie. Het aandeel verloor maar liefst 28%.

Aan de positieve kant presteerden deze maand de Amerikaanse zorgverzekeraar Anthem (+10%), DSM (+8%) en Hain Celestial (+12%). Er gaan geruchten dat Hain aantrekkelijk is voor een overname  nu blijkt dat een aantal traditionele voedingsbedrijven willen uitbreiden in gezonde en biologische voeding.  

Transacties

Wij hebben deze maand een transactie gedaan in de categorie Alternatieve Beleggingen. Omdat wij verwachten dat de winstontwikkeling van microfinanciering voorspelbaarder is dan die van hernieuwbare energie hebben wij een deel van de aandelen in Triodos Renewables Europe Fund omgezet in Triodos Fair Share Fund.

6 vragen over het rendement van het vermogensbeheer van Private Banking

“2017 is een mooi jaar voor duurzame beleggers”

Actuele rendementen

De modelportefeuille aandelen Triodos Vermogensbeheer bleef in september per saldo onveranderd.