Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Beleggingsklimaat mei 2017

09-06-2017 |

Het rendement van de aandelenportefeuille was in mei licht negatief met een daling van 0,3%. Dat is iets beter dan de referentie-index MSCI World All Countries (-1,0%). Over de eerste 5 maanden van het jaar bedraagt het rendement van de portefeuille 9,5% t.o.v. 4,1% voor de referentie-index.  

Effecten van sterkere euro

De economische data en bedrijfsberichten ontwikkelen zich positief en passen daarmee in het positieve beleggerssentiment. Vooral de cijfers over de Europese economie vallen mee. Omdat de Europese economie later op gang is gekomen dan de Amerikaanse, wijzen veel analisten en beleggers op de lagere waardering van Europese aandelen. De Europese aandelenmarkten presteren dit jaar dan ook beduidend beter dan de Amerikaanse markt. Het rendementsverschil bedraagt dit jaar ca. 8%. Overigens wordt een belangrijk deel van dit verschil verklaard door valuta-effecten. De verwachting is dat de Amerikaanse Centrale Bank in een langzaam tempo de rente gaat verhogen. Daarnaast verwachten wij dat de Europese Centrale Bank misschien eerder dan gedacht zal gaan verkrappen. Dit maakt de Euro sterker ten opzichte van de US Dollar. Dit jaar is de Euro al 6% aangesterkt.

Politieke winst voor Macron

Politieke ontwikkelingen krijgen in deze ‘rustige’ economische omstandigheden meer aandacht. De winst van Macron bij de Franse verkiezingen was niet verrassend, maar voedde het positieve Europa sentiment verder. Het rommelige optreden van Donald Trump in de binnenlandse politiek en tijdens de G7-meeting blijft zorgwekkend, maar heeft vooralsnog nauwelijks invloed op de kapitaalmarkten.

Beleggingsbeleid ongewijzigd

Wij houden vast aan ons beleggingsbeleid. Wij vinden het rendement op obligaties laag en verwachten dat de kapitaalmarktrente licht gaat oplopen. Daarom hanteren wij lage wegingen voor obligaties in de portefeuille. Aandelen blijven neutraal. De waarderingen zijn gunstig gezien de lage rente, maar door de sterke stijging van de koersen in de afgelopen maanden en het uitgesproken positieve sentiment is enige voorzichtigheid gerechtvaardigd.

IT positieve uitschieter

Europa was met een stijging van 1,5% de enige regio met een positief rendement in mei. De andere regio’s lieten in euro’s uitgedrukt kleine negatieve rendementen zien. De verschillen tussen de sectoren werden trendmatig groter. IT is dit jaar veruit de sterkst presterende sector met een rendement van ruim 14%, terwijl de sector Energie dit jaar al 13% rendement heeft ingeleverd.  De portefeuille profiteert van deze ontwikkelingen.

Individuele aandelen ongewijzigd

De grootste positieve bijdrage in de portefeuille kwam deze maand van het Spaanse Red Electrica. Dit nutsbedrijf steeg met 11% en profiteerde na de Franse verkiezingen van de dalende rente voor de Zuid Europese landen . Ook de Amerikaanse softwarebedrijven Intuit (+9%) en Paypal (+6%) presteerden goed na de bekendmaking van sterke kwartaalcijfers. Tegenvallers waren er bij Cisco (-10% na tegenvallende winstverwachting), Disney (-10% na cijfers) en Acuity Brands (-10% na negatieve analistenrapporten).

Wij hebben in mei geen transacties verricht.

5 vragen over duurzaam beleggen in de kledingindustrie

"Kunnen grote modebedrijven de sector veranderen?"

Actuele rendementen

De modelportefeuille aandelen Triodos Vermogensbeheer steeg in augustus met 2,0%.