Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Beleggingsklimaat mei 2016

06-06-2016 | De modeportefeuille aandelen steeg de afgelopen maand met 4% en maakte daarmee het verlies van eerder dit jaar goed. Gerekend vanaf 1 januari 2016 is het rendement nu -0,2%. Dat is vrijwel gelijk  aan dat van de referentie-index MSCI World All Countries (-0,6%).

Aandelenbeleggers accepteren steeds meer dat een renteverhoging in de Verenigde Staten niet perse een slechte ontwikkeling is. Het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de FED, gaf meerdere keren aan dat de Amerikaanse economie zich goed ontwikkelt en dat zij in 2016 een aantal renteverhogingen zal doen. In tegenstelling tot de afgelopen jaren pakte de aandelenmarkten deze signalen positief op en leidde dit tot hogere koersen. Deze koersstijging is goed te verklaren. De rente is al zeer laag dus een verder koersherstel van de aandelenmarkten zal uit een meevallende winststijging moeten komen, niet uit een verdere verlaging van de rente. Over het eerste kwartaal waren de winsten gelijk aan de verwachtingen.

Brexit, Azië en Europa

De ‘Brexit’ discussie leidde niet tot grote schokgolven. Een mogelijk vertrek van de Britten uit de Europese Unie kent nadelige gevolgen, maar de meeste beleggers lijken daar niet op te rekenen. Ook de kwestie ‘Griekenland’ is weer onder controle. De gepubliceerde cijfers over de Europese economie bevestigen een voorzichtig herstel van de groei. Het herstel van de grondstoffenprijzen wijst op een redelijke groei in Azië.

IT sector

Het snelle herstel van de meest cyclische sectoren (Energie en Materialen) stopte in mei. Het was vooral de IT sector die sterk steeg in mei (+7%) door goede bedrijfsresultaten. Regionaal deden de Amerikaanse aandelen het goed (+4%). Door de FED-uitspraken over renteverhoging steeg ook de koers van de Amerikaanse dollar.

Gunstige sectorkeuze

De modelportefeuille aandelen profiteerde van de sectorkeuze. Onze aandelenkeuze is en blijft gericht op defensievere sectoren en bedrijven met voorspelbare winstgroei. De economische groei blijft gematigd en de rente laag. Onder deze omstandigheden zijn deze defensievere aandelen beter.

Hain Celestial en Xylem

De portefeuille kende in mei een aantal duidelijke uitschieters. Hain Celestial (gezonde voeding) maakte goede cijfers bekend en de koers steeg na een moeizame periode sterk (+22%). Het begin dit jaar gekochte Xylem (water-technologie) deed het met een stijging van 10% goed. First Solar (zonne-energie) was een achterblijver. Door slechte berichten over de sector daalde die koers met 8%.

Verkooptransacties

Wij hebben begin mei een aantal verkooptransacties gedaan. Het beleggingsbeleid is iets voorzichtiger geworden. De aandelenwegingen in de portefeuilles zijn verlaagd tot neutraal. Daarom hebben wij de weging van enkele bestaande bedrijven in de portefeuille verlaagd.

Invloed op overheidsbeleid

De betrokkenheid van Triodos Research kan zich vertalen in het beïnvloeden van overheidsbeleid.

Bijzondere koeienstal

De Kwatrijnstal van melkveehouder Sjaak Sprangers is de koeienstal van de toekomst.

Bedrijf uitgelicht: Cognizant

Dit Amerikaanse IT -bedrijf met Indiase wortels is de technologiepartner van veel grote bedrijven.