Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Beleggingsklimaat maart 2018

09-04-2018 |

De aandelenmarkten waren de eerste twee maanden van het jaar al beweeglijk en kwamen in maart behoorlijk onder druk. De modelportefeuille aandelen daalde in maart met 2,8%, in lijn met de MSCI All Countries benchmark, die 3,0% verloor in de afgelopen maand. Vanaf de start van het jaar bedraagt het rendement van de modelportefeuille aandelen -4,4% tegenover een benchmark rendement van -3,3%.

Economische groei over het hoogtepunt

We waren bijna gewend geraakt aan alleen maar positieve verrassingen als het gaat om macro-economische cijfers. Maar aan alles komt een eind. Maart 2018 is de maand waarin voorlopende indicatoren niet meer beter zijn geworden dan in de maanden ervoor en economische cijfers vooral in de eurozone ook af en toe minder goed waren dan door analisten verwacht. Dit is absoluut geen reden tot paniek: de niveaus van bijvoorbeeld vertrouwensindicatoren zijn nog steeds (extreem) hoog in veel landen. Daarnaast zijn de groeivooruitzichten nagenoeg onveranderd en is de werkloosheid nog immer verder aan het dalen.

Een andere belangrijke factor die het sentiment ook op de financiële markten de afgelopen maand sterk heeft beïnvloed is het beleid van President Trump. Eerst de dreiging met importtarieven op staal en aluminium voor alle landen. Daarna heeft het feitelijk instellen van tarieven voor alleen uit China afkomstig staal en aluminium het begin van een handelsoorlog ontketend tussen deze twee grootmachten. Daarbij zitten we inmiddels in de tweede ronde: staal en aluminium zijn gevolgd door een pakket van maatregelen van China ter waarde van 50 mld dollar, waarop de VS weer extra maatregelen heeft ingesteld. En zo verder… In hoeverre deze handelsoorlog zich verder uitbreidt, de VS komen begin mei nog terug op eventuele sancties tegen Europa, en wat de gevolgen zijn voor de wereldeconomie zal de komende maanden blijken.

Van het inflatiefront kwam weinig richtinggevende informatie. De inflatie in de eurozone viel een beetje tegen. In de VS was de inflatie conform verwachtingen. De inflatieverwachtingen zijn inmiddels wel weer wat teruggelopen; een teken dat meer groei niet in lijn der verwachting ligt. Dezelfde beweging zagen we in maart ook op de obligatiemarkten: dalende rentes als gevolg van dalende inflatieverwachtingen. Terzelfdertijd bleef de volatiliteit op de aandelenmarkten relatief hoog. Deels door de al eerder genoemde handelsonrust, deels ook door het privacy schandaal van Facebook.

Negatieve signalen

Veel belangrijke ingrediënten voor de aandelenmarkten gaven in maart negatieve signalen. Naast de al bestaande oplopende inflatieangst en daarmee mogelijk een ander monetaire beleid van de FED, kwamen daar nu zaken bij als een mogelijke wereldwijde handelsoorlog en aanscherping van de regelgeving voor ‘social media’ bedrijven in de IT-sector. De laatste dagen van maart kwamen met name de grote Amerikaanse internetbedrijven onder druk en waren daarmee aanleiding voor wereldwijd dalende beurzen. De berichtgeving startte met de mogelijke beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen door Cambridge Analytica en Facebook. Ook kwam de sector onder druk door tweets van de president Trump over het oneigenlijke business model van Amazon. Door de zeer sterke performance in de afgelopen jaren is de IT-sector met een weging van ca. 20% bepalend voor het algemene beeld op de beurzen. 

Banken en verzekeraars (ook ca. 20% van de markt) presteerden ook tegenvallend, omdat door de dalende aandelenmarkten beleggers weer obligaties kochten, zodat de rente in maart weer terugliep. Dit is ongunstig voor banken.

Beleid

De economische vooruitzichten zijn nauwelijks veranderd. Wij zijn van mening dat de gunstige groeiverwachtingen en daarmee de korte termijn vooruitzichten voor het bedrijfsleven zijn verwerkt in de huidige waarderingsniveaus. De ruimte voor verdere opwaartse bijstellingen van de winstverwachtingen lijkt ons beperkt. In combinatie met de huidige nerveuze stemming houden wij daarom vast aan een neutrale weging van aandelen binnen de beleggingsportefeuilles. Obligaties blijven gezien het lage rendement en ons scenario van oplopende rentes onderwogen in het beleggingsbeleid.

Modelportefeuille

De modelportefeuille daalde in maart met 2,8%, in lijn met de benchmark. De verschillen tussen de regio’s waren deze maand beperkt. Europa presteerde met een rendement van -2,0% relatief goed. De modelportefeuille aandelen heeft een forse vertegenwoordiging van Europese aandelen. Op sectorniveau waren de verschillen ook beperkt. Alleen de nutsbedrijven lieten een positief rendement zien. Deze sector is bijzonder rentegevoelig en kon door de rentedaling herstellen van de zwakke performance in de eerste 2 maanden van het jaar.

Red Electica, het Spaanse elektriciteitsbedrijf, was ook de positieve uitschieter in de portefeuille met een rendement van 5%. Verder lieten het Amerikaanse softwarebedrijf Intuit (+3%) en het Amerikaanse Xylem (waterpompen en filters, +2%) een positief rendement zien.
De achterblijvers waren Hasbro (speelgoed, -12%), Hain Celestial (gezonde voeding, -9%) en Sprouts (supermarkten Verenigde Staten, -9%).

Transacties

Wij hebben de positie in Alliance Data Systems verkocht en de grote weging in Cisco verlaagd. De opbrengsten zijn binnen de Amerikaanse IT-sector herbelegd in Cognizant. Cognizant is een grote speler op het terrein van IT-dienstverlening en heeft sterke posities op het terrein van consultancy en business outsourcing.

De visie van Albert van Zadelhoff

De revolte van duurzame beleggers: wat levert het op?

Actuele rendementen

De modelportefeuille aandelen Triodos Vermogensbeheer bleef in september per saldo onveranderd.