Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Beleggingsklimaat december 2015

07-01-2016 | Het beleggingsjaar 2015 werd gekenmerkt door grote schommelingen in de markten. Na een vliegende start in het eerste kwartaal en de scherpe correcties in het midden van het jaar, wist de markt haar optimisme weer terug te vinden in het laatste kwartaal.

De modelportefeuille aandelen sloot het jaar echter af met een min van 2,4% in december en bleef hiermee de referentie-index MSCI World All Countries ruim voor (-4,5%). Over het gehele jaar bekeken, is de modelportefeuille de index ook voor gebleven (12,5% tegenover 9,3%). Een belangrijke verklaring voor dit verschil is dat de modelportefeuille geen beleggingen heeft in de sector energie.

Energiebedrijven hadden het dit jaar erg zwaar door de zeer lage olieprijs. Deze daalde scherp toen de groep van olie-exporterende landen (OPEC) besloot de olieproductie niet te verlagen terwijl de vraag tegenviel. De olieprijs daalt vanwege het aanbod van schalieolie in de Verenigde Staten, vertraging van de groei in landen als China en de toename van het gebruik van hernieuwbare energie. Een bijkomend voordeel van de lage olieprijs is dat een aantal landen van deze mogelijkheid gebruik maakt om de subsidies op olie af te schaffen zodat inwoners, wanneer de olieprijs weer gaat stijgen, sneller zullen kiezen voor duurzame energie.

Beleggingsbeleid

Naast de volatiliteit op de beurzen en de lage olieprijs, waren ook de onzekerheden in opkomende landen een belangrijk thema. Waar in Rusland de lage olieprijs en politieke ontwikkelingen in Oekraïne voor problemen zorgden, brachten in China vooral de lagere groei, een scherpe correctie van de lokale aandelenmarkt en de uitvoering van het nieuwe anti-corruptiebeleid van de overheid veel onzekerheid met zich mee.
Na een periode van 9 jaar is in december de rente in de Verenigde Staten eindelijk met een eerste stapje verhoogd. De verwachting is dat de FED de rente in 2016 in een zeer beperkt tempo verder zal verhogen aangezien de indicatoren voor economisch herstel overwegend positief zijn. In Europa wordt eerder een blijvend lage rente verwacht. Als gevolg van die tegengestelde beweging verzwakt de euro langzaam maar zeker verder ten opzichte van de dollar.

Dit is een voordeel voor Europese exporteurs die de prijs van hun grondstoffen zien dalen en de vraag vanuit de Verenigde Staten zien toenemen. Landen die veel olie en grondstoffen produceren, en dus gevoelig zijn voor de lagere prijzen en de sterke dollar, zien hun economie afremmen terwijl de inflatie toeneemt. Canada, Australië en een aantal opkomende economieën zullen mogelijk hun monetair beleid moeten aanpassen, of hebben dit in 2015 gedaan, om deze ontwikkeling te beheersen.
Gezien de ontwikkelingen dit jaar verwachten wij dat de aandelenmarkten ook volgend jaar volatiel zullen zijn en stabiele bedrijven met een gezonde balans de voorkeur genieten. De modelportefeuille aandelen blijft overwogen in Europa en onderwogen in de Verenigde Staten en opkomende markten.

Beleggingsresultaten: Terugblik 2015

Welke sectoren en bedrijven deden het goed in 2015? In welke nieuwe bedrijven gingen we beleggen?

De Klimaattop 2015: een terugblik

Hoe vinden we eigenlijk dat de Klimaattop verlopen is?

Energiezuinige gebouwen

Hoe belangrijk is de invloed van gebouwen op klimaatverandering?