Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Bedrijf uitgelicht: WPP Groep

06-05-2016 | Private Banking kiest de meest duurzame bedrijven om in te beleggen. Deze maand meer over WPP Groep. Dit Britse bedrijf omvat veel verschillende reclame– en mediabureaus.

WPP 610x150

WPP Groep werkt als een paraplu voor kleinere communicatiebureaus. Deze maken gebruik van de contacten en kennis van WPP maar zijn wel onafhankelijk van elkaar. Hierdoor houden de bureaus hun eigen imago, creativiteit en klantenkring. Dit is heel belangrijk in de sector. Het is voor de communicatiebureaus vaak interessant om onderdeel te worden van WPP vanwege de toegang tot grotere opdrachten. Een klein communicatiebedrijf maakt door de hevige concurrentie vaak weinig kans om een reclamecampagne voor een groot merk te doen. Daardoor is het lastig om een goede reputatie op te bouwen. WPP neemt haar onderliggende bedrijven alle financiële administratie uit handen en helpt de bedrijven om samen op te trekken. Zo wordt aan afnemers een complete oplossing voor alle reclame en marketing aangeboden. Omdat WPP communicatiebureaus uit allerlei landen onder zich heeft, kunnen ook wereldwijd opererende cliënten bij het bedrijf terecht.

Financiële koploper

WPP Groep is marktleider en heeft honderden verschillende bureaus in 110 landen onder zich. Anders dan haar concurrenten, is WPP al jaren zeer actief in opkomende markten Hierdoor heeft het bedrijf een voorsprong in snelgroeiende markten als Brazilië en China opgebouwd. Door de komst van computers en smartphones is de manier waarop merken reclame moeten maken sterk veranderd. WPP heeft goed op deze ontwikkeling ingespeeld en ontvangt inmiddels 40% van haar omzet uit digitale bronnen. De verwachting is dat dit de komende jaren nog verder gaat groeien. Communicatie en reclame via social media wordt steeds vaker ingezet. Ook de manier waarop zendtijd en reclameruimte wordt verkocht en hoe het succes van een reclamecampagne wordt gemeten, verandert. Reclameruimte wordt bijvoorbeeld steeds vaker via online veilingen verkocht. Gegevens over websitebezoek en het gebruik van apps op smartphones worden voor onderzoek gebruikt om reclames te verbeteren. WPP heeft ook een aantal overnames gedaan die inmiddels goed bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Vergeleken met haar concurrenten is WPP aantrekkelijk gewaardeerd. De goede resultaten van WPP zijn tevens te danken aan stabiele kasstromen, verdeling tussen grote en kleine bedrijven en een goede geschiedenis op het gebied van overnames van nieuwe bureaus.

Duurzame koploper

WPP is een van de koplopers op het gebied van duurzaamheid binnen de sector van (beursgenoteerde) reclamebureaus. Belangrijke onderwerpen in deze sector zijn media-ethiek, zorgvuldige omgang met data (veiligheid en privacy), en menselijk kapitaal. In hun beleid staat bijvoorbeeld dat WPP geen activiteiten of producten ontwikkelt die beledigend, discriminerend of misleidend kunnen zijn. Hiervoor hebben ze een intern handboek ontwikkeld, dat gebruikt wordt voor medewerkerstrainingen op gebied van ethiek. Op gebied van data, privacy en veiligheid is WPP ook alert; in 2012 heeft het bedrijf een gedragscode opgesteld voor omgang met gegevens van derden, ook in relatie tot marketing. Dit beleid is vrij algemeen geformuleerd en daarom nog verre van optimaal. Toch vinden we dit positief omdat er nog maar weinig bedrijven een dergelijk beleid hebben ontwikkeld. Voor haar medewerkers heeft WPP goede arbeidsvoorwaarden en er is veel ruimte voor educatie en ontwikkeling. Daarnaast besteedt het bedrijf veel aandacht aan diversiteit onder haar medewerkers. Vermeldenswaardig is verder WPP’s strategie om klimaatverandering tegen te gaan. Belangrijke energieverbruikers zijn de kantoren en vooral de gemaakte vliegreizen. WPP focust zich hier op en heeft locale milieuteams ingezet om een aantal scherpe doelstellingen te behalen. In 2020 moet de CO2 uitstoot per werknemer met helft verminderd zijn ten opzichte van 2006, en moet minstens 25% van de ingekochte energie uit duurzame bronnen komen. WPP kan echter nog veel verbeteren aan haar beloningsbeleid. De beloning voor de CEO is excessief en stuit bij ons en veel andere aandeelhouders op weerstand. In onze contacten met het bedrijf richten wij ons erop om zo spoedig mogelijk een eerlijker salarisbeleid te realiseren. 

Hoe collectieve actie van beleggers leidt tot betere arbeidsrechten

De tragische instorting van de Rana Plaza-textielfabriek in Bangladesh in 2013 veroorzaakte grote verontwaardiging.

Boliviaanse bank verandert financieel landschap

Interview met Kurt Koenigsfest, directeur van BancoSol

Beleggingsklimaat april 2016

Ondanks de aanhoudende onzekerheid lieten de aandelenbeurzen een positief resultaat zien in april.