Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Bedrijf uitgelicht: LafargeHolcim

09-08-2016 | Private Banking kiest de meest duurzame bedrijven om in te beleggen. Deze maand meer over LafargeHolcim. Dit Zwitserse bedrijf is toonaangevend op het gebied van duurzaam bouwen.

lafarceholcim-610x150

LafargeHolcim is ontstaan in 2015 na de fusie van Lafarge en Holcim. Hiermee werd het bedrijf de grootste producent van cement en beton ter wereld. LafargeHolcim is actief in 90 landen en richt zich voornamelijk op opkomende markten. Hier moet nog veel gebouwd worden om de economische groei te ondersteunen, maar ook om bestaande bouw te vergroenen.

Het bedrijf ziet veilige en betaalbare woningen, zuinige kantoren, gebouwen met een variabele indeling en duurzame infrastructuur als belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren. Door de ontwikkeling van nieuwe materialen, hergebruik van grondstoffen en goede contacten met architecten, bouwbedrijven en eindgebruikers kan LafargeHolcim haar kennis en producten beter inzetten om kosten te besparen en duurzame oplossingen te bedenken voor de bouw. Zo heeft het bedrijf nieuwe soorten cement ontwikkeld die minder CO2 genereren bij productie en beter isoleren. Ook werkt LafargeHolcim aan isolatiemateriaal op plantaardige en mineraalbasis en aan bouwmaterialen die groene daken en verticale tuinbouw mogelijk maken.

Financiële koploper

Cement en beton zijn bulkproducten die veel wegen, maar per kilo relatief weinig kosten. Dit maakt transport relatief duur en zorgt ervoor dat het moeilijk is om vanuit een wereldwijde opzet lokale markten te bedienen. Daarom is het voor LafargeHolcim belangrijk om fabrieken te hebben in de buurt van grote afzetmarkten. Dit maakt de omzet van het bedrijf erg gevoelig voor lokale ontwikkelingen. In Europa gaat het al een aantal jaar minder goed met de bouw dan bijvoorbeeld in Azië. De sterke focus op Aziatische markten en met name India heeft ervoor gezorgd dat LafargeHolcim nu marktleider is in die regio. 

Door zich te richten op efficiëntie en kostenbeheersing kan het bedrijf snel gaan profiteren van de financiële voordelen van de fusie en haar marges laten groeien. Dit is belangrijk omdat LafargeHolcim de komende jaren verder wil gaan investeren in innovatie en verbetering van haar financiële positie.

Duurzaamheid

In de sector bouwmaterialen en in het bijzonder cementproductie speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Enerzijds levert deze productie essentiële benodigdheden voor een basisbehoefte (wonen), anderzijds verbruikt de sector veel energie en zijn de werkomstandigheden vaak zwaar, met soms zelfs dodelijke ongelukken tot gevolg.

Ook bij LafargeHolcim spelen deze zaken en het bedrijf is daar open over. Binnen zijn sector behoort LafargeHolcim tot de voorlopers, zowel wat betreft beleid als prestaties. Dat neemt niet weg dat er op sommige gebieden nog een flinke weg te gaan is. Cementproductie is het meest intensieve proces qua CO2-emissies dat op grote schaal wordt toegepast: het draagt ongeveer 4% bij aan de totale emissies. Juist in deze sector hebben maatregelen dus een enorm effect.

LafargeHolcim heeft als doel om 2030 40% minder uitstoot per ton cement te bereiken ten opzichte van 1990. In 2015 was 26% besparing bereikt en het bedrijf is daarmee koploper binnen de sector. Wat betreft veiligheid is er nog flink wat te verbeteren. De afgelopen jaren is het totaal aantal doden waar het bedrijf bij betrokken was, ook door verkeersongelukken, weliswaar verminderd van 79 naar 50, maar het bedrijf vindt dit terecht nog veel te hoog en werkt aan forse verbetering. Triodos volgt dit nauwgezet en heeft hierover contact met het bedrijf. Dat geldt ook voor controverses die af en toe worden gerapporteerd over arbeidsrelaties. Het bedrijf reageert hier doorgaans adequaat op en rapporteert hierover openlijk. Dit geeft vertrouwen in het aanbrengen van verbeteringen in de bedrijfsvoering.

Beleggingsklimaat juli 2016

De modelportefeuille aandelen steeg in juli met 3,6%.

CO2-voetafdruk

Triodos Bank investeert in bedrijven die maatregelen treffen om hun CO2-voetafdruk te reduceren.

Duurzame energie al bijna heel gewoon

Werd er groene geschiedenis in Parijs geschreven?