Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Bedrijf uitgelicht: Cognizant

06-06-2016 | Private Banking kiest de meest duurzame bedrijven om in te beleggen. Deze maand meer over Cognizant Technology Solutions. Dit Amerikaanse IT -bedrijf met Indiase wortels is de technologiepartner van veel grote bedrijven.

Cognizant 610x150

Cognizant voorziet in IT consulting en dienstverlening, outsourcing, applicatieontwikkeling en management van software en hardware. Ongeveer 80% van de bedrijven waar Cognizant voor werkt, is gevestigd in de Verenigde Staten maar de productontwikkeling, programmering van applicaties en ondersteuning van cliënten wordt gedaan door ontwikkelaars in India. Deze bijzondere geografische verdeling is het resultaat van een fusie tussen een Amerikaans en een Indiaas IT bedrijf, meer dan 20 jaar geleden. Cognizant werkt voornamelijk voor financiële instellingen, logistieke bedrijven, gezondheidsinstellingen en fabrikanten.

Financiële koploper

Hoewel Cognizant geen marktleider is, laat het bedrijf wel al meerdere jaren een snellere groei en betere financiële cijfers zien dan veel van haar concurrenten. Dit komt voornamelijk omdat in de sectoren waarin het bedrijf actief is veel positieve ontwikkelingen zijn. Digitale bescherming tegen hackers, verscherpte regelgeving en vernieuwing van oude hardware zijn, zeker voor financiële instellingen een grote uitdaging.

Investeringen in Europa en in nieuwe ontwikkelingen als sociale media, data-analyse, cloud software en het nieuwste thema ‘fintech’ (digitale oplossingen voor inefficiënte financiële processen) zullen de komende jaren zorgen voor betere diversificatie van de inkomsten van Cognizant.

Duurzame koploper

Cognizant is een duurzame koploper in haar sector ‘Software & Services’. Over de hele linie van relevante duurzaamheidscriteria, sociaal, milieu, en governance, presteert Cognizant beduidend beter dan de meeste bedrijven in dezelfde sector. Met name op gebied van dataprivacy en veiligheid en energieverbruik en emissies. Dit zijn zeer belangrijke thema’s voor de sector en Cognizant geeft een positief voorbeeld.

Naast de verkoop van producten om gevoelige data te beschermen bij andere bedrijven, heeft Cognizant zelf ook maatregelen genomen voor extra dataveiligheid en bescherming van privacy. Cognizant heeft een beleid opgesteld en een team aangesteld ten behoeve van bescherming van informatie. Werknemers krijgen training op het gebied van data privacy. Dit lijken logische stappen, maar Cognizant is duidelijk beter voorbereid dan de meeste bedrijven in haar sector.

Op gebied van energie en uitstoot van broeikasgassen heeft Cognizant ook stappen gezet. Het bedrijf heeft een sterk milieubeleid en concrete doelstellingen ontwikkeld met betrekking tot energieverbruik en vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Cognizant investeert bijvoorbeeld in energie-efficiënte technologieën en in het optimaliseren van het energieverbruik van hun datacentra’s.

Daarnaast levert Cognizant ook duurzame producten, zoals software die klanten in staat stelt hun sociale- en milieuprestaties te verbeteren. Ten slotte kan nog gemeld worden dat Cognizant geen producten produceert of verkoopt waar ‘conflictmineralen’ in verwerkt zijn. Dit zijn mineralen zoals goud en tin die bijna uitsluitend in de Democratische Republiek Congo en buurlanden worden gemijnd, en die gebruikt worden door verschillende partijen (zowel overheden als rebellen) om hun gewapende conflicten in deze gebieden te financieren.

Invloed op overheidsbeleid

De betrokkenheid van Triodos Research kan zich vertalen in het beïnvloeden van overheidsbeleid.

Bijzondere koeienstal

De Kwatrijnstal van melkveehouder Sjaak Sprangers is de koeienstal van de toekomst.

Beleggingsklimaat mei 2016

De modeportefeuille aandelen steeg de afgelopen maand met 4% en maakte daarmee het verlies van eerder dit jaar ongedaan.